dzisiaj jest: 20 września 2014. imieniny: Renata, Filipina, Eustachy
 
Konsultacje - Uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczony został na dzień 19 września 2014 r., czas zakończenia konsultacji to dzień 6 października 2014 r. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.  ...więcej
Konsultacje - Uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon
 
Czas rozpoczęcia konsultacji wyznaczony został na dzień 19 września 2014 r., czas zakończenia konsultacji to dzień 6 października 2014 r. Zachęcamy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zapoznania się z dokumentem oraz przesyłania swoich uwag na załączonym formularzu na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.  ...więcej
Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
 
W związku z zakończeniem I kadencji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Gminnej Rady Sportu, w dniu 17 września 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Pan Krzysztof Dobrzyniewicz, złożył w formie pamiątkowej statuetki i dyplomu podziękowania dotychczasowym członkom.  ...więcej
Ogłoszenie
 
MGLKS „OLIMPIJCZYK” ogłasza, że w dniu 21.09.2014r. zostaje odwołany Nordic Walking „Pożegnanie lata” z powodów organizacyjnych.  ...więcej
Zawiadomienie o sesji:
 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  ...więcej
ODDAJ KREW
 
Polski Czerwony Krzyż zaprasza na akcję honorowego oddawania krwi. Szczegóły w załączeniu.  ...więcej
Dopalacze - Wypalacze "środki zastępcze"
 
Uprzejmie informuję, że Państwowa Inspekcja Sanitarna kontynuuje akcję informacyjno – edukacyjną pod hasłem Dopalacze - Wypalacze "środki zastępcze". Prowadzone działania mają na celu podniesienie świadomości jak i wiedzy na temat szkodliwości dopalaczy, niebezpiecznych procesów zachodzących w organizmie podczas ich zażywania.   ...więcej
ZIP i wiesz wszystko!
 
Informacje o przepisanych lekach, udzielonych poradach i kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie naszego leczenia teraz można śledzić także online. A to za sprawą Zintegrowanego Informatora Pacjenta – ogólnopolskiego serwisu, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych od 2008 r. oraz kwocie środków publicznych wydanej na sfinansowanie leczenia. Do maja 2014 r., tylko w województwie śląskim Narodowy Fundusz Zdrowia wydał ponad 110 tys. loginów i haseł dostępowych do ZIP.   ...więcej
5 Turniej o Puchar Premiera Donalda Tuska
 
Organizator eliminacji gminnych serdecznie zaprasza na 5 Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w piłce nożnej, który odbędzie się w najbliższy wtorek 16 września o godzinie 8.00. W turnieju wystąpią zespoły dziewcząt oraz chłopców w dwóch kategoriach wiekowych 2001-2002 oraz 2003-2004.   ...więcej
III Rzeczpospolita - bilans ćwierćwiecza 1989 - 2014
 
Klub Europejski w Zespole Szkół w Szczekocinach zaprasza na spotkanie zatytułowane "III Rzeczpospolita - bilans ćwierćwiecza 1989 - 2014" z udziałem prof. dr hab. Antoniego Dudka. Szczegóły w załączeniu.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 894
Następne >>