Logo Gmina Szczekociny

Gospodarka odpadami


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI DOTYCZĄCYMI KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ „ŚLĄSKIE. ODZYSKANA ENERGIA”, KTÓREJ GÓWNYM CELEM JEST PROMOWANIE SENSU HIERARCHII I POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI, W TYM MNIEJ KONSUMPCYJNEGO STYLU ŻYCIA.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego realizuje kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Śląskie. Odzyskana energia”, której głównym celem jest promowanie sensu hierarchii postępowania z odpadami, w tym mniej konsumpcyjnego stylu życia.

Wyczerpywanie się zasobów naturalnych powoduje potrzebę traktowania odpadów, jako strumienia cennych surowców wtórnych, które należy zawracać do obiegu i ponownie wykorzystywać.

Konieczność przejścia z gospodarki opartej na modelu linearnym do gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga między innymi promocji i wspierania budowy sieci napraw i ponownego użycia, czemu ma służyć również ta kampania.

W ramach prowadzonych działań przygotowane zostały materiały dla śląskich samorządów, które umożliwią prowadzenie skutecznych, lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych. Bezpośrednimi odbiorcami działań są pracownicy śląskich miast i gmin, a docelowymi mieszkańcy województwa. W ramach kampanii zainicjowany został konkurs pod hasłem „Śląskie. Odzyskana energia”, który każdego roku pozwoli wyłonić gminy najefektywniej realizujące zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

MATERIAŁY DOTYCZĄCE KAMPANII :

 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszej gminy realizuje:

P.U.K. „TAMAX” SZCZEPAN CIEŚLAK

Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

tel. 606 665 756

 

Zasady segregacji wersja PDF

Informacja PDF

         

Wykazy, kontrole, sprawozdania ...      

 

Wykaz firm, które posiadają zaświadczenia o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szczekociny (2018).

Wykaz firm, które posiadają zaświadczenia o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szczekociny (2017).

Wykaz firm, które posiadają zaświadczenia o wpisie do działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Szczekociny (2016).

 

 

Akty prawa miejscowego:

Uchwała RMiG Szczekociny z dnia 27.02.2019 ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała RMiG Szczekociny z dnia 23.07.2019 ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała RMiG Szczekociny z dnia 29.07.2019 ws. zmiany w uchwale ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczekociny

Uchwała w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szczekociny oraz stawki opłaty za pojemnik

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchałwa w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 41/VI/2015 z 23 marca 2015r. ws. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 43/VI/2015 z 23 marca 2015r. ws. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr 74/X/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. ws. spodobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uchwała Nr 77/X/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. ws. wprowadzenia zmiany w uchwale ws. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

AKTUALNY WZÓR DEKLARACJI

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.