Logo Gmina Szczekociny

Leon Gradoń

Pan prof. dr hab. Leon Gradoń jest wybitnym naukowcem, pracownikiem Politechniki Warszawskiej. Urodził się w 1947r. w Szczekocinach. Po ukończeniu w 1969 r. studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej został zatrudniony w Katedrze Jądrowej Inżynierii Chemicznej PW. Jednocześnie rozpoczął studia na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień magistra matematyki w 1975 r. Rok później obronił pracę doktorską na temat zagadnień transportu ciepła pomiędzy dwiema niemieszającymi się cieczami, z których jedna była w stanie wrzenia.

Wyniki pracy opublikował w uznanych czasopismach światowych i wkrótce potem otrzymał propozycję odbycia stażu podoktorskiego w Department of Chemical Engineering, University of Houston, gdzie przebywał w latach 1978-1979. Zaproponowano mu tam zajęcie się zagadnieniami mechaniki aerozoli, co stało się jego głównym obszarem badawczym w kolejnych latach. Zwieńczeniem prac dotyczących mechanizmów filtracji nieustalonej stała się rozprawa habilitacyjna obroniona w 1981 r.

W 1985 r. został kierownikiem Zakładu Procesów Podstawowych i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Tytuł profesora otrzymał w roku 1990,, a mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego - w roku 1996. 

W latach 1984-1985 i w 1987 r. przebywał jako profesor wizytujący na State University of New York w Buffalo, a następnie - w latach 1993-1994 - ramach stypendium Fulbrighta na University of Cincinnati.

W latach 1999-2005 był dziekanem Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Równolegle z badaniami podstawowymi zajmował się działalnością innowacyjno­ - wdrożeniową w ramach utworzonego na swoim wydziale parku technologicznego.

Prowadził wykłady dla studentów i doktorantów w wielu uczelniach USA, Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Szwecji i Japonii.

Jest autorem lub współautorem 15 monografii i rozdziałów w monografiach o zasięgu międzynarodowym, 7 podręczników akademickich, 150 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, ponadto autorem lub współautorem 180 prezentacji na konferencjach, które opublikowano w recenzowanych materiałach konferencyjnych międzynarodowych i krajowych. Jest również autorem i współautorem 60 patentów.

          Za prace naukowe i wdrożeniowe uhonorowany został licznymi prestiżowymi nagrodami międzynarodowymi, m.in. nagrodą im. M. Smoluchowskiego (Wiedeń., 1989).

 Jest członkiem zarządu Society for Aerosol Research i członkiem International Society for Aerosol in Medicine oraz Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN.

Zasiada w radach redakcyjnych takich czasopism, jak “Joumal of Aerosol Science", "Joumal of Aerosol Medicine", "Joumal of Occupational Safety and Ergonomics" oraz "Advanced Powder Technology".

Przez całe swoje życie był silnie związany ze Szczekocinami, zawsze podkreślał znaczenie tego miasta, a szczególnie "znakomitych szkół" w jego rozwoju osobistym i naukowym. Świadectwem tego związku jest zawarte w dniu 2 lutego 2007 r. porozumienie pomiędzy Leonem Gradoniem, a Zespołem Szkół w Szczekocinach dotyczące wspomagania finansowego absolwentów szkoły z części nagrody przyznanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej 2006 r. za osiągnięcia naukowe.

Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Szczekocin Panu prof. dr hab. Leonowi Gradoniowi było świadectwem uznania zasług znakomitego rodaka dla polskiej nauki oraz przyczyni się do propagowania pozytywnych wzorców wśród młodzieży miasta i gminy Szczekociny.

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.