Logo Gmina Szczekociny

Jan Kurp

Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Zespole Elektrowni Jaworzno jako inspektor nadzoru kotłów. W 1975 roku został przeniesiony do pracy w Elektrowni Jaworzno III, gdzie w 1988 roku objął stanowisko dyrektora generalnego.

         W 1995 roku doprowadził do połączenia trzech jaworznickich elektrowni w jedną spółkę – Elektrownię Jaworzno III SA. Była to pierwsza udana konsolidacja w polskiej energetyce, dzięki której udało się gruntownie zmodernizować Elektrownię II – zarówno pod względem technicznym, jak i ekologicznym oraz zlikwidować przestarzałą Elektrownię I. Prowadzone przez niego przeobrażenia w jaworznickiej energetyce spotkały się z akceptacją załogi. Po połączeniu pracownicy Zespołu Elektrowni Jaworzno znaleźli zatrudnienie w nowej spółce oraz w podmiotach zależnych, zaś jaworznickie elektrownie stały się liderem przeobrażeń w rodzimym sektorze paliwowo-energetycznym.

         Pod jego kierownictwem w latach 90. gruntownie zmodernizowano Elektrownię III, przebudowano Elektrownię II - z przestarzałego zakładu z urządzeniami z lat 50. stała się ona nowoczesną elektrociepłownią, wytwarzającą energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Zastosowane w Elektrowni II kotły fluidyzacyjne dały możliwość spalanie węgla o niskiej jakości, co pozwala na spełnienie norm emisji zanieczyszczeń obowiązujących w Unii Europejskiej. 

         W Elektrowni III – pod kierownictwem prezesa Jana Kurpa – dokonano gruntownej modernizacji urządzeń wytwórczych, w efekcie jej moc wzrosła z 1200 MW do 1345 MW. Nastąpiła także zdecydowana poprawa sprawności.

         Szczególne znaczenie we wszystkich działaniach restrukturyzacyjnych mają dla prezesa Jana Kurpa problemy ochrony środowiska. W Elektrowni III doprowadził między innymi do oddania do użytku instalacji odsiarczania spalin, największej inwestycji lat 90. w polskiej energetyce na węglu kamiennym. Produktem ubocznym procesu odsiarczania jest gips, który przerabia się na wyroby budowlane w pobliskiej fabryce. W październiku 2000 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska – doceniając wysiłki prezesa Jana Kurpa oraz załogi - skreślił spółkę z Listy 80, na której znajdowały się zakłady najbardziej uciążliwe dla środowiska.

        Jan Kurp jest zwolennikiem bliskiej współpracy energetyki z górnictwem. W 1998 roku zaproponował ideę kapitałowej współpracy  przedsiębiorstw obu sektorów w ramach nowej spółki - Zakładu Górniczo-Energetycznego Sobieski-Jaworzno III. Dzięki gruntownej restrukturyzacji likwidowana Kopalnia Jaworzno, znajdującej się na jednej z ostatnich pozycji rankingu polskich zakładów wydobywczych, przekształciła się w nowoczesny i zyskowny podmiot gospodarczy. Od momentu jego powstania Jan Kurp jest prezesem Rady Nadzorczej spółki. Po zredukowaniu wielkości zatrudnienia, oddłużeniu i modernizacji ZGE uzyskuje coraz większą wydajność na roboczodniówkę oraz dodatnie wyniki ekonomiczne.

         W maju 2000 roku Minister Skarbu Państwa powołał go na stanowisko Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Energetycznego SA i powierzył mu obowiązki związane z utworzeniem i organizacją tej firmy. W efekcie doszło do szybkiej konsolidacji ośmiu elektrowni i elektrociepłowni z południa Polski. Dziś PKE SA jest największą firmą energetyczną w Polsce. Obecnie pod kierownictwem prezesa Jana Kurpa trwają prace przygotowujące spółkę do konkurencji na europejskim rynku energii.

         Znany jest z działalności na rzecz regionu. Powołana przez niego w 1993 roku do życia Fundacja Energetyka na Rzecz Polski Południowej współpracuje ze szpitalami, szkołami, klubami sportowymi, placówkami kultury i pomocy społecznej. Celem fundacji jest organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności oświatowej i kulturalnej, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska.

         Prezes Jan Kurp aktywnie uczestniczy w pracach różnych zespołów branżowych wypracowujących rozwiązania dla całego sektora energetycznego. Od 1998 roku, obdarzony zaufaniem kadry zarządzającej polskimi elektrowniami, piastuje funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

         W pracy zawodowej podejmuje nowe wyzwania. Nie stroni od ryzyka zawodowego, podejmuje trudne i nowatorskie decyzje.

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.