Logo Gmina Szczekociny

Aktualności

Zawiadomienie o wspólnym  posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady:

Na podst. art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12.01.2018 r na godz. 10:00 wspólne posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej i Gospodarczej Terenu z Komisją Rewizyjną oraz Komisjami Stałymi Rady następująco proponowanym porządkiem obrad:   

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

4. Informacja nt. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

5. Rozpatrzenie podań ( dzierżawa, sprzedaż).

6. Podsumowane pracy komisji za 2017r.

7.Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018r.

8.Sprawy różne i wolne wnioski.

9.Zamknięcie obrad.    

 

Komisja Rewizyjna posiedzenie od godziny 9:00 w dniu 12.01.2018r.

Dotyczy punktu z porządku obrad: 3.  Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Czyż

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,

Gospodarki Terenami, Infrastruktury Społecznej

i Gospodarczej Terenu

Czesław Rutkowski 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Na podst. Art. 24 i 25 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz. U. Dz. 2017 r. poz. 1875 z późn, zm.) / zwołuję na dzień  10.01.2018r. na godz. 10:30 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  z następująco proponowanym porządkiem obrad:              

1.Otwarcie posiedzenia, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.      

3. Informacja nt. wykonanych prac remontowych w Przedszkolu w Szczekocinach.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

5. Podsumowanie pracy Komisji za 2017r.

6.Sprawy różne, wnioski.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Niechciał

AKTUALNOŚCI RMiG SZCZEKOCINY Z ROKU 2017 - POBIERZ

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.