Logo Gmina Szczekociny

Strategia Rozwoju

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022 po konsultacjach społecznych – z uwzględnieniem uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016-2022"

PROJEKT STRATEGII

Projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022”

Diagnoza SRG SZCZEKOCINY

Raport z badania ankietowego SZCZEKOCINY

KONSULTACJE

Zarzadzenie ws. konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022”

Załaczniki do zarzadzenie ws. konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej  Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny
na lata 2016-2022
, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności samorządu gminnego:

  • gospodarka,
  • społeczeństwo,
  • środowisko (przyrodnicze, przestrzenne i zasoby odnawialnych źródeł energii).

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną pogrupowane w układzie matrycy analitycznej.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców,
po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną zestawione
i uwzględnione przy opracowaniu strategii w zakresie jej celów, priorytetów oraz projektów strategicznych.

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym, miedzy innymi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).

Ankieta skierowana jest do:

  • mieszkańców gminy,
  • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
  • stowarzyszeń,
  • fundacji oraz organizacji społecznych,
  • osób przebywających na terenie gminy.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: gpik@szczekociny.pl lub dostarczać
do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, pokój nr 10 do dnia 30 czerwca 2016 r.

Prosimy o wpisanie znaku x w odpowiednie pola  w przedmiotowej ankiecie.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

 

ankieta_do_pobrania (acrobat reader pdf)

ankieta_do_pobrania (docx ms word)

 

Zaproszenie na warsztaty strategiczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016-2022

 

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informuję, iż Gmina Szczekociny rozpoczęła prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016-2022.

            Zasadniczym celem warsztatów jest opracowanie celów strategicznych dla Gminy Szczekociny, a tym samym wskazanie pożądanych kierunków rozwoju w poszczególnych obszarach strategicznych. W efekcie powstanie dokument Strategii Rozwoju, jako narzędzie do planowania w perspektywie do 2022 roku.

            W związku z powyższym, serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztacie strategicznym, którego celem będzie sformułowanie misji i wizji rozwoju Gminy oraz dokonanie priorytetyzacji przedsięwzięć/kierunków rozwoju planowanych do realizacji w latach 2016-2022.

            Warsztat dla przedstawicieli różnych środowisk (radnych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, sołtysów, mieszkańców itp.) odbędzie się dnia 30 czerwca o godzinie 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, sala konferencyjna, pokój nr 11.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.