Logo Gmina Szczekociny

OZE - Regionalny Program Operacyjny

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców będzie stanowił co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

 

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w projekcie jest w szczególności:

- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szczekociny,

- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,

- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,

- złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej/pomp ciepła,

- istnienie technicznych możliwości montażu instalacji.

Właściciel nieruchomości przystępującej do projektu zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu w tzw. okresie trwałości projektu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Szczekociny i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w pokoju nr 10 i 18.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie niezbędnych danych potrzebnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

Po zebraniu ankiet – deklaracji zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Szczekociny przystępujących do Projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego – w tym celu powinni zawrzeć umowę na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE – plik z umową w załączeniu (poniżej).  

Opłaty za inspekcje terenowe:

wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1, 2 lub 3 analizy):

1.  instalacja solarna – 246,00 zł.

2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.

3. pompa ciepła – 307,50 zł.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 42 97 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać do 25 października 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w pokoju nr 10 i 18.

Osoby, które nie zawrą umowy na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE i nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

- ankieta uczestnictwa w projekcie

- umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE

 

Informacji w sprawie udziału w projekcie udzielają następujący pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny:

- Pan Łukasz Boryń z Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju, tel. 34 3557 050 wew. 118

- Pani Katarzyna Kozłowska z Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju, tel. 34 3557 050 wew. 110

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. ANKIETA_INFORMACYJNA_dla GMINY SZCZEKOCINY

2. Analiza techniczna- umowa dla mieszkańca - SZCZEKOCINY

3. Prezentacja dla mieszkańców Gminy Szczekociny - DOEKO Group

 

Burmistrz Miasta

<p>mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz</p>

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Przyjęcia interesantów:

- w każdą środę od 9:00 do 12:00

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.