Logo Gmina Szczekociny

e-administracja

„Wdrożenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”, projekt realizowany w latach 2009 – 2013. Beneficjent: Gmina Szczekociny.

Zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych elektronicznie

Gmina Szczekociny zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”.

E - Urząd to urząd dostępny drogą elektroniczną w którym można załatwić sprawy niezależnie od pory dnia i miejsca pobytu. W e-Urzędzie obsługa interesantów odbywa się na bieżąco. Uzyskanie informacji, złożenie wniosku, załatwienie i monitorowanie sprawy odbywa się zdalnie, wygodnie, bezpiecznie i terminowo, zgodnie z procedurami.

W związku z udostępnianymi przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny elektronicznymi usługami na platformie SEKAP, zachęcamy do załatwiania spraw urzędowych elektronicznie.

Aby otrzymać taką możliwość należy zalogować się na Platformie SEKAP dostępnej pod internetowym adresem www.sekap.pl, gdzie poprzez zakładkę 'Logowanie' zakładamy skrzynkę kontaktową, poprzez którą realizowana jest elektroniczna komunikacja z Urzędem.

Po zalogowaniu wybieramy odpowiedni urząd, a następnie określoną usługę. Na platformie SEKAP dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny dostępne są usługi m.in. z zakresu budownictwa, dowodów osobistych, meldunków, wyborów, kultury, sportu, turystyki, oświaty, ochrony środowiska, podatków i opłat.

Zachęcamy do zakładania kont na platformie SEKAP i zapoznania się z możliwościami oraz rozwiązaniami, jakie dostarcza.

Osoby posiadające skrzynki kontaktowe na platformie SEKAP mogą korzystać z powiadomień e-mail o stanie załatwianych spraw.

Do tej pory dużą barierą przy korzystaniu z elektronicznych usług była autoryzacja i potwierdzanie tożsamości osoby składającej e-wniosek. Zmiana przepisów o informatyzacji umożliwiła korzystanie z profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

Aby móc go używać wystarczy:

- założyć konto na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP i złożyć wniosek o wydanie profilu,

- potwierdzić swoje dane osobowe w punkcie potwierdzającym profile zaufane (Urząd Skarbowy lub ZUS),

- zalogować się do swojego konta na platformie SEKAP i powiązać je z kontem na e-PUAP.

Po wejściu w życie przepisów dot. profilu zaufanego dokumenty składane elektronicznie do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny można podpisywać na trzy sposoby:

1. bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym,

2. bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

3. bezpłatnym podpisem elektronicznym niekwalifikowanym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP. Aby uzyskać niekwalifikowany podpis elektroniczny CC SEKAP wejdź na stronę https://cc.sekap.pl.

 

Więcej informacji na temat profilu zaufanego i e-administracji można uzyskać na stronach:

- Ogólnopolskiej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP: www.epuap.gov.pl

- Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego : www.sekap.pl

 

Jak podpisać dokument profilem zaufanym:

Posiadając już konto na platformie SEKAP należy się zalogować i powiązać je z kontem na e-PUAP:

Następnie wystarczy wybrać interesującą usługę i po wypełnieniu odpowiedniego formularza podpisać go profilem zaufanym.

 

System automatycznie przekieruje na stronę

platformy ePUAP, gdzie należy wybrać opcję „podpisz profilem zaufanym”:

Po podpisaniu dokumentu ponownie następuje automatyczne przekierowanie na stronę platformy SEKAP.

 

Więcej na temat uruchomienia i konfiguracji skrzynki na platformie SEKAP mogą Państwo przeczytać pod adresem : https://www.sekap.pl/res/app/help/peup/sekap-pzp.html.

 

Pełna lista dostępnych usług umieszczona jest pod adresem :

https://www.sekap.pl/katalog.seam?trejId=85&actionMethod=urzedy.xhtml%3A...

W związku z powyższym jeszcze raz zachęcamy do prowadzenia korespondencji z Urzędem w formie elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP, dzięki której można załatwić sprawy urzędowe przez Internet.

Naszym celem jest usprawnienie klasycznego sposobu załatwiania spraw, związanego z osobistą wizytą w Urzędzie i wypełnianiem papierowych formularzy. W tym celu chcemy maksymalnie wykorzystać nowoczesne możliwości jakie daje Internet i chcemy, aby kontakt z Urzędem był maksymalnie wygodny i jednoznaczny.

 

Z poważaniem,

Jacek Lipa

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

elektroniczne zalatwianie spraw.pdf

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie został wyemitowany na antenie telewizji TVS film promujący projekt pn. "Wdrożenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny - etap I", link http://adm.tvs.pl/linkifilmowe.php?action=show&id_filmlink=4600

 

11 marca 2013r. został zawarty aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.

 

W lutym 2013r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu. Ostateczna wartość projektu wynosi 752 119,40 zł, w tym koszty kwalifikowane – 614 430,60 zł, koszty niekwalifikowalne – 137 688,80 zł.

 

Dotacja z EFRR stanowi 85% kosztów kwalifikowanych - 522 266,01 zł.

 

11 października 2012r. została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rzeczową realizację projektu.

 

W ramach umowy oprócz kategorii zakładanych we wniosku o dofinansowanie zostanie również wykonana infrastruktura sieciowa i instalacja elektryczna pod sieć komputerową.

 

12 marca 2012r. została podpisana pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Szczekociny  umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”.

 

Zgodnie z zapisami umowy całkowita wartość projektu wynosi 728 669,40 zł, w tym dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 619 368,99 zł, środki własne beneficjenta w wysokości 109 300,41 zł.

Projekt jest I etapem realizacji idei e - Government na poziomie lokalnym rozumianej jako sprawnie działającej administracji, efektywnie wykorzystującej technologie informacyjne i komunikacyjne w zarządzaniu i obsłudze obywateli.

Istotą przedmiotowego projektu jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt i oprogramowanie do zarządzania siecią) oraz wdrożenie systemów i aplikacji w obszarze back - office w zakresie niezbędnym do uruchomienia elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny (e-Urząd).

Wytworzone składniki infrastruktury teleinformatycznej (sprzęt i oprogramowanie) zlokalizowane zostaną w siedzibie UMiG Szczekociny.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym poprzez wdrożenie e-administracji oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

    Użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności i bezpieczeństwa pracy administracji.

    Wykorzystanie Internetu i nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych poprzez budowę i wdrożenie aplikacji e – Urząd oraz udostępnianie za jej pośrednictwem informacji i usług on – line.

3 listopada 2011r. projekt Gminy Szczekociny pn. „Wdrożenie e-@dministracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I” został wybrany do dofinansowania.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl"

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.