Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 297

ZAWIADOMIENIE O SESJI

17.06.2016

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) zwołuję XXIV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

9.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu MiG Szczekociny za rok 2015.

10.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

11.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

12.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 144/XXIV/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016r.

Uchwała Nr 145/XXIV/2016  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2015 rok

Uchwała Nr 146/XXIV/2016  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 147/XXIV/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach dla której Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 148/XXIV/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dla którego Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 149/XXIV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 285, położonej na terenie miejscowości Goleniowy

Uchwała 150/XXIV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 343, położonej na terenie miejscowości Tęgobórz

Uchwała Nr 151/XXIV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 391, położonej na terenie miejscowości Drużykowa

14.Wolne wnioski i informacje

15.Zamknięcie obrad XXIV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.