Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 352

ZAWIADOMIENIE O SESJI

19.10.2016

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XXVII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 25 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej UMiG.

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

13.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny za rok szkolny 2015/2016 w tym ocena efektów kształcenia.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 161/XXVII/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok

Uchwała Nr 162/XXVII/2016 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miasta  i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 163/XXVII/2016 w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz.239 z późn. zm.) w roku 2017”

Uchwała Nr 164/XXVII/2016 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała Nr 165/XXVII/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach

Uchwała Nr 166/XXVII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 588/2, położonej na terenie miejscowości Brzostek

15.Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad XXVII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.