Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 430

Zawiadomienie o Sesji

13.04.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Wystąpienie Komendanta  Powiatowego Policji w Zawierciu.

5.Informacja nt. przygotowań do obchodów 200 rocznicy śmierci T. Kościuszki.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXI sesji Rady Miasta i Gminy  Szczekociny.

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14.Przyjęcie projektów uchwał:

  • Uchwała Nr 206/XXXII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok
  • Uchwała Nr 207/XXXII/2017 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „ELEKTROWNIE Wiatrowe „ na obszarze gminy Szczekociny
  • Uchwała Nr 208/XXXII/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Rejon północno – zachodni Zarzecza w Szczekocinach”
  • Uchwała Nr 209/XXXII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Szczekocinach oraz w miejscowości Tęgobórz, na okres kolejnych 6 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

15.Wolne wnioski i informacje

16.Zamknięcie obrad XXXII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.