Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 705

ZAWIADOMIENIE O SESJI

19.12.2018

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję IV sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 grudnia 2018r o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

5.Interpelacje, zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

6.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 21/IV/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 – 2038

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 22/IV/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 23/IV/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczekociny i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 24/IV/2018 w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 25/IV/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 26/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bonowice

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 27/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bógdał

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 28/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzostek

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 29/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 30/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Drużykowa

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 31/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goleniowy

19.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 32/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabiec

20.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 33/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gustawów – Małachów

21.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 34/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ołudza

22.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 35/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przyłęk

23.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 36/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rędziny

24.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 37/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rokitno

25.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 38/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska

26.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 39/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Starzyny

27.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 40/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szyszki

28.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 41/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tęgobórz

29.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 42/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Ołudzka

30.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 43/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Starzyńska

31.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 44/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 1 w Szczekocinach

32.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 45/IV/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Szczekocinach

33.Wolne wnioski i informacje.

34.Zamknięcie obrad IV sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.