Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 708

Bezwzględny zakaz spalania odpadów

29.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

W związku z powyższym nie wolno spalać m. in.:

- wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

- zużytych opon i innych odpadów z gumy,

- odzieży, obuwia,

- elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,

- sztucznej skóry,

- opakowań po farbach, lakierach,

- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992
z późn. zm.): „Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalania odpadów podlega karze aresztu lub grzywny”.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z tzw. „uchwałą antysmogową” (Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji) obowiązuje Państwa zakaz dot. spalania niektórych paliw stałych  w kotłach, kominkach i piecach.

Przedmiotowa uchwała wprowadziła zakaz stosowania następujących paliw:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

- paliw w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Mając na uwadze zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Szczekociny, ochronę środowiska naturalnego oraz obowiązujące przepisy prawa informuję, że będą prowadzone kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów.

Informuję ponadto, że w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego (tj. poziomu III ostrzegania) obejmującego teren m. in. naszej gminy, burmistrz jest zobowiązany do przeprowadzenia min. 5 kontroli w trakcie obowiązywania ww. alarmu.

W oparciu o art. 379 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) osoby przeprowadzające kontrolę uprawnione są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w godzinach 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli (tj. weryfikacji spalanych w piecu materiałów).

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowisko, według którego  kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.

Jakie dokumenty należy przedstawić w czasie kontroli?

1. dokument potwierdzający zakup opału (faktura, rachunek)

2. świadectwo jakości (certyfikat jakości) zawierające wyniki badań jakości opału wykonane przez upoważnione laboratorium.

Uprzejmie wyjaśniam, że ww. dokumentów należy domagać się od sprzedawców opału.

 

                                                                                                             Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Lipa

 

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.