Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 742

ZAWIADOMIENIE O SESJI

22.02.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VI sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym sołtysom.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

6.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

9.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

10.Informacja realizacji uchwał przyjętych na I- V sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 52/VI/2019 w sprawie z zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 53/VI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 – 2038

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 54/VI/2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczekociny

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 55/VI/2019 w sprawie zmiany określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 56/VI/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 57/VI/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019- 2023

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 58/VI/2019 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 59/VI/2019 w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad VI sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.