Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 775

Zawiadomienie o Sesji

21.03.2019

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) zwołuję VII sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Wręczenie zaświadczeń dla Przewodniczących Zarządów Osiedlowych.

4.Wręczenie gratulacji P. Grzegorzowi Dudale zwycięzcy w plebiscycie „Osobowość Roku”

w kategorii Kultura w powiecie zawierciańskim.

5.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

7.Zapytania radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na VI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 60/VII/2019 w sprawie z zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 61/VII/2019 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Szczekociny

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 62/VII/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 63/VII/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w Przedszkolu w Szczekocinach, prowadzonym przez Gminę Szczekociny

16.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 64/VI/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczekociny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 65/VII/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

18.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 66/VII/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad VII sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

mgr Jacek Lipa

godz. przyjęć interesantów:

poniedziałek: 16.00 -17.00

wtorek, środa czwartek, piątek: godz. 8.30 - 9.30

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.