Logo Gmina Szczekociny

Kultura

Na terenie Gminy Szczekociny funkcjonują organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski

 

ZHP Hufiec Szczekocińsko-Włoszczowski stwarza warunki do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka. Prowadzi działania o edukacyjnym i kulturalnym charakterze, zmierzające do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Organizuje:

- konkursy recytatorskie „Strofy o ojczyźnie”, historyczne „Polska niepodległa”, „Odzyskanie Niepodległości i Zjednoczenie Ruchu Harcerskiego”,

- przeglądy teatrzyków młodzieżowych,

- przeglądy artystyczne,

- obchody rocznic 3-go maja i 11 listopada,

- festyny i pikniki,

- biwaki i obozy.

 

Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach

Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki w Szczekocinach zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 3.IX.1992 r. Towarzystwo organizuje sesje naukowe, rajdy turystyczne dla dzieci i młodzieży na miejsce bitwy kościuszkowskiej do Wywły, Chebdzie, wydaje foldery i książki dokumentujące nowe fakty i wydarzenia w 700 letniej historii Szczekocin.

 

Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Pełna nazwa organizacji – Stowarzyszenie Miłośników Historii Szczekocin i Okolic

Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie

Numer w rejestrze – KRS 0000409656

Data wpisu – 01.02.2012 r.

Data utworzenia – 23.11.2011 r.

Nr NIP  – 6492297054    nr REGON – 242851466

Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Paderewskiego 27 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. 603061915   faks –    e-mail: marek_gradon@wp.pl, www.facebook.com Historia Szczekocin

Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach

28 8277 0002 0000 0001 4983 0001

Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Marek Gradoń nr telefonu kontaktowego 603061915, e-mail: marek_gradon@wp.pl

Skład osobowy Zarządu organizacji:

– Marek Gradoń – Prezes Zarządu

– Jacek Małecki – v-ce Prezes Zarządu

- Jacek Mazanek – członek Zarządu

Teren działań organizacji – Miasto i Gmina Szczekociny

Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Badanie i promocja historii Szczekocin i okolic, a także budowanie wśród społeczeństwa tożsamości z małą ojczyzną.

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło z siedzibą w Szczekocinach

 

Pełna nazwa organizacji – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło z siedzibą w Szczekocinach

Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie

Numer w rejestrze – KRS 0000109984

Data wpisu – 25.08.2005 r.

Nr NIP  – 949-17-95-283    nr REGON – 000 776 019-00565

Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Krakowska 23 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel. 668435719  faks –  e-mail -

Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach

21 8277 0002 0000 0000 4230 0001

Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Artur Malus nr telefonu kontaktowego 668435719

Skład osobowy Zarządu organizacji:

– Artur Malus – Przewodniczący

– Zofia Walasek – Zastępca

- Alfreda Sadowska – Skarbnik

- Stanisław Zawalski – Sekretarz

- Wacława Tyrcha – Członek

- Andrzej Herman – Członek

- Barbara Mrożek – Członek

 

Teren działań organizacji – Gmina Szczekociny

Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – Koło działa według przyjętego planu rocznego i statutu. W swojej działalności zarząd kieruje się dobrem wszystkich członków, dba o poprawę warunków socjalno – bytowych, broni praw emerytów, rencistów i inwalidów. Troszczy się o zdrowie fizyczne i psychiczne członków Koła, rozwija pozytywne relacje międzyludzkie. Uczestniczy w kulturze narodowej i regionalnej, podtrzymuje tradycje narodowe.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Szczekocinach „NASZA SZKOŁA”

Pełna nazwa organizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji w Szczekocinach „NASZA SZKOŁA”

Forma prawna organizacji – Stowarzyszenie

Numer w rejestrze – KRS 0000395236

Data wpisu – 07.09.2011 r.

Nr NIP  – 6492297290    nr REGON – 242811946

Dokładny adres siedziby organizacji – miejscowość Szczekociny ul. Śląska 86 gmina Szczekociny powiat Zawierciański województwo Śląskie Tel./fax 34 3140104   e-mail ssp1szczeko@wp.pl

Nazwa banku i numer rachunku – Bank Spółdzielczy w Szczekocinach 57 8277 0002 000 0001 5356 0002

Osoba upoważniona przez organizację do kontaktów: Jolanta Wójcik nr telefonu kontaktowego 694663801 e-mail jolantaw43@wp.pl

Skład osobowy Zarządu organizacji:

- Alicja Derek – prezes

- Jolanta Wójcik – wiceprezes

- Krystyna Dzienniak – wiceprezes

- Zbigniew Krowicki – sekretarz

- Edyta Wójcik – skarbnik

Teren działań organizacji – Polska

Przedmiot / cel działalności statutowej organizacji – prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej. Wspieranie Rady Rodziców w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski. Integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki.

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.