Logo Gmina Szczekociny

Organizacje pozarządowe

 

Spotkanie wyborcze. Powołanie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Spotkanie wyborcze w celu wyłonienia i powołania  członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się dnia 21.02.2017r. godz. 14.00

 

Informację o naborze do GRDPP

DNIA 25 STYCZNIA 2017R. BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY OTWIERA PROCEDURĘ WYŁANIANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO III KADENCJI.

Konsultacje Nr 4/2016

05‑10‑2016 14:27:24
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
 

Konsultacje Nr 3/2016

05‑10‑2016 14:25:36
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w roku 2017”
 
 
 

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

lub e-mail: oswiata.szczekociny@op.pl.  
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2017

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji, dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2017.
Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia.
Powyższe propozycje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,
do dnia 29 sierpnia 2016 r.

 

Materiały - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

1. Sprawozdanie z dzialalnosci GRDPP w roku 2015

2. Harmonogram Pracy GRDPP na rok 2016

Materiały - Gminna Rada Sportu

1. Sprawozdanie z dzialalnosci Gminnej Rady sportu w roku 2015

2. Plan Pracy Gminnej Rady Sportu na rok 2016

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 11 maja 2016 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Informacje z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 17 marca 2016 r., odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym spotkano się z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Szczekociny. Przyjęto sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w roku 2015 oraz informacje o wynikach organizowanych konkursów ofert w roku 2016. Członkowie Rady rozmawiali o kadencyjności GRDPP.

 

Informacje z posiedzenia Gminnej Rady Sportu

W dniu 09 marca 2016 r., odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu, na którym Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny wyraził słowa podziękowania i uznania dla osób zaangażowanych w działania sportowe. Spotkano się z przedstawicielami stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Szczekociny. Przedstawiciele  stowarzyszeń i klubów sportowych omówili realizację imprez i zawodów sportowych w roku 2015 oraz realizację przez stowarzyszenia i kluby sportowe zadań w zakresie sportu, realizowanych z dotacji przekazanej z budżetu Gminy w roku 2015. Dokonano podsumowania działalności Gminnej Rady Sportu w roku 2015 oraz ustalono harmonogram pracy Gminnej Rady Sportu na 2016 rok.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/239/1 zostało zamieszczone obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu – II kadencji

W dniu 09 marca 2016 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.

 

Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

W dniu 17 marca 2016 r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Zaproszenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu organizowanym przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, które odbędzie się w środę 6 kwietnia 2016 r. w godzinach 12.00 - 15.00 w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenia,3902.html.

Odbyło się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu

W dniu 15 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Szczekociny, omówiono realizację imprez i zawodów sportowych w roku 2014 oraz realizację przez kluby sportowe zadań w zakresie sportu, realizowanych z dotacji przekazanej z budżetu Gminy w roku 2014. Dokonano ceny polityki startowej dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz rozmawiano na temat promocji kultury fizycznej i sportu w mieście i poza nim. Przedstawiono propozycje wniosków do budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2016, związanych z zakresem działania Gminnej Rady Sportu.

 

Posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 września 2015 r. o godz. 1530, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

 

Fanimani.pl

Serwis internetowy fanimani.pl umożliwia organizacjom non-profit zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z FaniMani.pl, może wskazać organizację, która otrzyma część wartości jej zakupów. Internauta za zakupy płaci tyle, co zawsze.
Portal jest bezpłatny dla WSZYSTKICH organizacji oraz dla użytkowników.
Osoba, która aktywnie wspiera wybraną inicjatywę w ten sposób, w ciągu roku pozyskuje średnio darowiznę w kwocie 83,45 zł. Łatwo policzyć, że jeśli uda się zaangażować np. 100 osób - można w ciągu roku zebrać dodatkowe 8345 zł.
Z serwisu FaniMani.pl korzysta obecnie 1400 organizacji pozarządowych z całej Polski, a do projektu przyłączyło się ponad 700 sklepów internetowych, w tym wiele znanych marek.
Szczegółowe informacje na temat działania serwisu mogą Państwo uzyskać na stronie fanimani.pl. Można również napisać na adres info@fanimani.pl lub skontaktować się z nami pod numerem telefonu 61 670 50 70.
Rejestracja organizacji odbywa się na stronie https://fanimani.pl/zbieram/ i trwa około 5 minut. Zasady korzystania z serwisu określają regulaminy dostępne na stronie podczas rejestracji.

27.07.2015 r.

Zaproszenie do zgłaszania propozycji do „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”.
Zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), do zgłaszania pisemnych propozycji do Programu na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
lub e-mail: oswiata.szczekociny@op.pl.  
Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć i akcji realizowanych przez organizacje pozarządowe w roku 2016

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Szczekociny do zgłaszania propozycji, dotyczących przedsięwzięć i akcji, które organizacje będą chciały przeprowadzić wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczekociny w roku 2016.
Informacja powinna zawierać:
- szczegółowe dane organizatora (nazwa, adres, nr tel., e-mail)
- nazwę akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- termin i miejsce realizacji
- cel
- koszt akcji, przedsięwzięcia, imprezy
- grupa docelowa
- program przedsięwzięcia
Powyższe informacje proszę przekazać w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, do dnia 28 sierpnia 2015 r.

02.03.2015 r.

Informacja dotycząca rozliczenia dotacji

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przedkłada informację, dotyczącą rozliczenia dotacji przyznanych w 2014 roku, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2014 roku.
 Informacja_dotyczaca_rozliczenia_dotacji_przyznanych_w_2014_roku.jpg
„Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu” - przyznana

26.02.2015 r.

Na podstawie § 9 „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie”, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przyznał „Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”.
   Lista_nagrodzonych_sportowcow.jpg
Śląska Sieć 3 Sektora zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące promocji dla organizacji pozarządowych

18.02.2015 r.

Warsztaty będą obejmować zagadnienia z zakresu 5 bloków tematycznych: współpraca z mediami, media społecznościowe, własne media, kampanie społeczne, nowe technologie w promocji.
Warsztaty odbędą się 21 lutego 2015 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 16.00 w Inkubatorze Społecznej Aktywności ul. Młyńska 5 w Katowicach.
Informacje i zapisy - Irena Kowalska-Drygała, tel. 32 258-88-56, e-mail: inkubator@mostkatowice.pl
Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu II kadencji
18.02.2015 r.

 

W dniu 17 lutego 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu, podczas którego wybrano:
przewodniczącego – Grzegorz Derek
zastępcę przewodniczącego – Małgorzata Fabjańska
sekretarza – Małgorzata Słabowska.
Członkowie Rady zapoznali się z „Regulaminem działania Gminnej Rady Sportu”, opracowali harmonogram pracy Gminnej Rady na 2015 rok, w sprawach różnych zajęli się sprawami dotyczącymi funkcjonowania klubów sportowych na terenie Gminy Szczekociny.

 
 Plan_pracy_Gminnej_Rada_Sportu_w_2015r..doc
Odbyło się I posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

13.02.2015 r.

W dniu 11 lutego 2015 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym na przewodniczącego Gminnej Rady został wybrany Pan Czesław Orliński, a na sekretarza wybrano Panią Małgorzatę Słabowską.
Członkowie Rady zapoznali się z „Regulaminem działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, opracowali harmonogram pracy Gminnej Rady na 2015 rok oraz zapoznali się z harmonogramem imprez planowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Szczekociny w 2015 r.
 Harmonogram_prac_2015.doc
Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Sportu – II kadencji

09.02.2015 r.

W dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Sportu.
Skład Gminnej Rady Sportu II kadencji

09.02.2015 r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, powołał członków Gminnej Rady Sportu II kadencji, w składzie:

1. Pan Grzegorz Derek – kandydat zgłoszony przez Miejski Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” Szczekociny,

2. Pan Dariusz Skorupa – kandydat zgłoszony przez Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Szczekociny,

3. Pan Mariusz Grzelka – kandydat zgłoszony przez Towarzystwo Kościuszkowskie im. Tadeusza Kościuszki w Szczekociny,

4. Pan Robert Ostrowski – kandydat zgłoszony przez Uczniowski Klub Sportowy „TALENT” Szczekociny,

5. Pan Dariusz Czyż – kandydat delegowany przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny,

6. Pani Anna Malus – nauczyciel wychowania fizycznego, wytypowany przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach,

7. Pani Małgorzata Fabjańska – nauczyciel wychowania fizycznego, wytypowany przez dyrektora Zespołu Szkół w Rokitnie,

8. Pani Małgorzata Słabowska – kandydat wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,

9. Pan Przemysław Baranowski – kandydat wskazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

09.02.2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku http://szczekociny.pl/index.php?id=170
Ogłoszenie - posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – II kadencji

03.02.2015 r.

 W dniu 11 lutego 2015 r. o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach, odbędzie się posiedzenie członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Informacja Komisji Konkursowej

03.02.2015 r.

Informacja Komisji Konkursowej o ocenie formalnej i merytorycznej ofert, złożonych przez kluby sportowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w roku 2015 http://szczekociny.pl/index.php?id=170
Spotkanie wyborcze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

26.01.2015 r.

 

Zgodnie z „Regulaminem powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 14 00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach odbędzie się spotkanie wyborcze, podczas którego nastąpi wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych, spośród zgłoszonych kandydatur do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Na spotkanie zapraszam członków organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.
Kandydaci zgłoszeni na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

26.01.2015 r.

 

W wyznaczonym terminie, kompletne i poprawne formularze zgłoszeniowe na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego złożyli:
         – Kandydaci zgłoszeni przez organizacje pozarządowe:
1. Władysław Orłowski – przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach,
2. Alfreda Sadowska – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Szczekocinach,

3. Jakub Otczyk – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Sportowego „TALENT”,
4. Czesław Orliński – przedstawiciel Towarzystwa Kulturalnego im. T. Kościuszki w Szczekocinach.  

– Kandydaci zgłoszeni przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny:

1. Teresa Niechciał – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

2. Jerzy Orliński – przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

– Kandydaci zgłoszeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny:

1. Małgorzata Słabowska – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny,

2. Przemysław Baranowski – przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
Konkurs Grantowy Równać Szanse 2015

19.01.2015 r.   

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważna jest dziedzina – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.   

Udział w Programie „Równać Szanse 2015” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2015 roku do 30 listopada 2016 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku.

Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.
 miniplakat_OKG_2015-1.pdf
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku

15.01.2015 r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny Zarządzeniem Nr 11/2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 r., ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Szczekociny w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku.
 

 Szczegóły pod adresem http://szczekociny.pl/index.php?id=170  
Otwarcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Sportu II kadencji

15.01.2015 r.
 

W związku z otwarciem procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Sportu II kadencji, organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, mogą w terminie do 30 stycznia 2015 r., zgłosić w formie pisemnej na załączonym formularzu przedstawiciela organizacji do członkostwa w wyżej wymienionej Radzie.
Spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej, Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny powoła członków Gminnej Rady Sportu.  

Kryterium wyboru członków Gminnej Rady Sportu, będzie aktywny udział organizacji, której dany kandydat jest reprezentantem, w życiu sportowym i społecznym miasta.
Szczegóły dotyczące ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania znajdują się w Zarządzeniu Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 14 stycznia 2015 r.  
 Formularz_zgloszenia_GRS_II_kadencja.rtf
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% w 2015 r.

05.01.2015 r.

Pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,1,w,2015,r.,3649.html znajduje się wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2014.
Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu

05.01.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że do dnia 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o przyznanie „Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny w dziedzinie sportu”, za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2014. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa Uchwała Nr 251/XXV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 25.10.2012 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników i trenerów za znaczące wyniki sportowe uzyskane w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie.
Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 2 stycznia 2013 r.
Otwarcie procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

02.01.2015 r.

 

Wykonując Uchwałę Nr 32/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2011, Nr 78, poz.1411), Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny otworzył procedurę wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 

Kandydata na członka Gminnej Rady można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwarcia procedury.

 otwarcie procedury.docx
  Formularz_zgloszenia_GRDPP_II_Kadencja.doc

Burmistrz Miasta

Urząd Miasta i Gminy Szczekociny

ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
tel.: 34 355 70 50
fax: 34 355 71 65
e-mail: umig@szczekociny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.