Logo Gmina Szczekociny

OZE - Regionalny Program Operacyjny

-> Informacja  z dnia 14.05.2020r. dla Mieszkańców Gminy Szczekociny, którzy uczestniczą w projekcie dotyczącym dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii <-

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.

Projekt będzie współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i maksymalna wysokość dofinansowania dla mieszkańca wyniesie do 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańców będzie stanowił co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych + podatek VAT.

W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

 

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w projekcie jest w szczególności:

- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Szczekociny,

- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,

- brak zaległości wobec Gminy z tytułu podatków i opłat,

- złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej ankiety dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji fotowoltaicznej/pomp ciepła,

- istnienie technicznych możliwości montażu instalacji.

Właściciel nieruchomości przystępującej do projektu zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości w celu montażu instalacji, na czas realizacji projektu oraz na 5 lat po jego zakończeniu w tzw. okresie trwałości projektu. Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Szczekociny i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet - deklaracji udziału w Projekcie. Plik z ankietą w załączeniu (poniżej). Ankiety są dostępne również w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w pokoju nr 10 i 18.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie niezbędnych danych potrzebnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie.

Po zebraniu ankiet – deklaracji zostanie utworzona lista mieszkańców Gminy Szczekociny przystępujących do Projektu.

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego – w tym celu powinni zawrzeć umowę na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE – plik z umową w załączeniu (poniżej).  

Opłaty za inspekcje terenowe:

wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1, 2 lub 3 analizy):

1.  instalacja solarna – 246,00 zł.

2. instalacja fotowoltaiczna – 270,60 zł.

3. pompa ciepła – 307,50 zł.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:

tel. 12 446 42 97 lub mailowo: dt@doekogroup.pl

Ankiety uczestnictwa w projekcie oraz umowy na analizę technicznych możliwości budowy źródła OZE można składać do 03 listopada 2017 r. ( przedłużony termin) w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w pokoju nr 10 i 18.

Osoby, które nie zawrą umowy na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE i nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI

- ankieta uczestnictwa w projekcie

- umowa na analizę możliwości technicznych budowy źródła OZE

 

Informacji w sprawie udziału w projekcie udzielają następujący pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny:

- Pan Łukasz Boryń z Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju, tel. 34 3557 050 wew. 118

- Pani Katarzyna Kozłowska z Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Rozwoju, tel. 34 3557 050 wew. 110

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. ANKIETA_INFORMACYJNA_dla GMINY SZCZEKOCINY

2. Analiza techniczna- umowa dla mieszkańca - SZCZEKOCINY

3. Prezentacja dla mieszkańców Gminy Szczekociny - DOEKO Group

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny ogłasza dodatkowy nabór ankiet – deklaracji przystąpienia do projektu. Dodatkowy nabór dotyczy dofinansowania do wymiany kotłów CO na kotły opalane pelletem.

Osoby, które są zainteresowane montażem kotła na pellet serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, przy ul. Senatorskiej 2.

Ankiety można składać do 11 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w pokoju nr 18 (parter).

Opłata za analizę techniczną oraz inspekcję terenową wynosi (kocioł na pellet) – 246,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat Projektu zostały zamieszczone na stronie internetowej http://www.szczekociny.pl

Dodatkowych informacji udziela Pan Łukasz Boryń, tel. 34 3557 050 wew. 118

POBIERZ:

Deklaracja przystąpienia do Projektu - Szczekociny

Prezentacja dla mieszkańców Szczekociny - DOEKO Group- z kotłami

 

Wspólna inicjatywa pięciu Jednostek Samorządu Terytorialnego powiatu zawierciańskiego: Zawiercie, Łazy, Poręba, Irządze, Szczekociny  przy realizacji Projektu Partnerskiego mającego na celu budowę mikro-instalacji OZE dla mieszkańców: instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz pieców na biomasę, może znacząco wpłynąć na poprawę jakości powietrza oraz zwiększyć wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w regionie.

 

Liderem Projektu jest Miasto Zawiercie i nic w tym dziwnego, że zainteresowanie mieszkańców u Lidera Projektu jest największe – w samym Zawierciu do Projektu zostało zgłoszonych ponad1000 gospodarstw. (dokładnie 1042 gospodarstwa, których na obecną chwilę dotyczy montaż 1382 mikro-instalacji).

Łącznie spośród wszystkich 5 Gmin zgłoszone zostało ponad 4 000 gospodarstw domowych na łączną liczbę 5 000 instalacji OZE. Pośród zgłoszonych instalacji prym wiodą instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.

   

Każde zgłoszone do Projektu gospodarstwo zostanie poddane inspekcji technicznej celem zbadania technicznych możliwości posadowienia wybranej instalacji oraz dobrania jej optymalnej mocy w odniesieniu do realnego zapotrzebowania i zużycia energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Taki proces pozwoli w pierwszej kolejności odrzucić gospodarstwa, w których zastosowanie OZE nie będzie efektywne i nie przełoży się w wymierny sposób na oszczędności właścicieli, w znaczący sposób nie wpłynie na ochronę środowiska i nie pozwoli w sposób efektywny wydatkować środki przeznaczone na to działanie. Wykonanie inspekcji pozwoli również Gminom na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wniosku o dofinansowanie mające 100% pokrycie w faktycznym zapotrzebowaniu i osiągnięciu efektu ekologicznego, który jest jednym z kluczowych czynników wpływających na przyznanie dofinansowania Projektu przez Urząd Marszałkowski.

 

Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie podpisanie umowy Partnerskiej pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego, a następnie przygotowanie dokumentacji oraz wniosku o dofinansowanie.

 

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.