Logo Gmina Szczekociny

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Centralny numer w powiecie zawierciańskim: 32 45 07 122 czynny w każdy piątek w godzinach 8.00 – 10.00. Możliwym jest udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

 

Edukacja Prawna

Ustawa przewiduje realizację działań z zakresu edukacji prawnej zmierzających
do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.  Od dnia 1 stycznia 2019 roku zadania
te są realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiazywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów
i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Centralne podmioty i instytucje świadczące pomoc prawną

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Rzecznik Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznicy Praw Konsumenta

http://www.uokik.gov.pl/index.php

 

Rzecznik Ubezpieczonych

http://www.rzu.gov.pl/

 

Rzecznik Praw Pacjenta

http://www.bpp.gov.pl/

 

Inspekcja Handlowa

http://www.wiih.org.pl/

 

Państwowa Inspekcja Pracy

http://www.pip.gov.pl/pl/

 

Przydatne linki

*opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

PUNKTY

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM

 

 

Urząd Miasta Zawiercie

42-400 Zawiercie

ul. Leśna 2

tel. 733 776 638

 

Urząd Gminy Włodowice

42-421 Włodowice

ul. Krakowska 26

pok. 2

tel. 34 315 30 30 w. 134

(kontakt tel. do godz. 1500)

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy Pilica

42-436 Pilica

ul. Żarnowiecka 46A, pok. 6, tel. 32 67 35 104

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Żarnowcu

42-439 Żarnowiec

ul. Rynek 9

lok. Kawiarenki internetowej, tel. 32 644 91 14

 

 

Zespół Szkół Szczekociny

42-445 Szczekociny

ul. Spacerowa 12

sala 3-4, tel. 34 355 74 76

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.