Logo Gmina Szczekociny

Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach

„Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Szczekociny.

W zakresie inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Łącznie zostanie wybudowanych 8,915 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości.

Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 335 budynków do sieci wodociągowej.

Sieć wodociągowa ma służyć do ochrony ppoż. Inwestycja ma również za zadanie rozwój i poprawę infrastruktury miejskiej.

W ramach projektu zostanie również wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodociągową.

 

Cel główny: Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny.

 

Cele szczegółowe:

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym,

- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów wodnych,

- zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia wody,

- poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej, wzrost jakości życia mieszkańców miasta, poprawa stopnia zaspokojenia ich podstawowych potrzeb bytowych,

- poprawa spójności i poziomu rozwoju powiatu, subregionu centralnego i województwa,

- wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową.

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 16 października 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

Wartość projektu: 8 741 964,08 zł - zgodnie z zawartą umową

Współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł – zgodnie z zawartą umową

28 stycznia 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” – jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę EKOKANOWD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. z siedzibą w miejscowości Nowy Korczyn, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn.

13 lutego 2020 roku pomiędzy Gminą Szczekociny a EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 6 137 860,24 zł brutto.

 

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawowali będą: Pan Tomasz Wysokiński – inspektor nadzoru w branży sanitarnej i Pan Włodzimierz Puto – inspektor nadzoru w branży drogowej na podstawie zawartej w dniu 18 lutego 2020 roku umowy z Panem Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA PROJEKT.

Wartość umowy 60 270,00 zł brutto.

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

3 września 2020 roku został zawarty aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 6 313 631,67 zł, współfinansowanie UE 4 051 529,49 zł.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 9 – ul. Przemysłowa, Cmentarna

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 7 – ul. Krakowska i Polna w Szczekocinach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 5 – ul. Wesoła w Szczekocinach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 4 – ul. Krakowska, Strażacka, Kościelna. Plac T. Kościuszki (strona południowa) w Szczekocinach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 3 – ul. Głowackiego, ul. Grochowskiego, ul. Mostowa, ul. Wodzickiego, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej i Plac T. Kościuszki (strona północna) w Szczekocinach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 2 – ul. Żeromskiego, Nadrzeczna i Saneckiego w Szczekocinach

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA: Rejon 1 – ul. Żeromskiego w Szczekocinach

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.