Logo Gmina Szczekociny

Zadania współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku

W dniu 8 marca 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 481/25/VI/2019 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

  1. działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców;
  2. działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. zagospodarowaniu miejsc publicznych w gminie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców;
  4. tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu Sołeckiego trwał do dnia 10 kwietnia 2019 roku.

Gmina Szczekociny otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań:

1. Sołectwo Centrum „Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach”.

W ramach zadania zakupiono 13 sztuk kamer IP z rejestratorem wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego działania systemu, a także zainstalowano i skonfigurowano ww. system. Kamery i pozostałe urządzenia zostały zamontowane na stanowiskach słupowych – latarniach/wieży w miejscowości Szczekociny przy ul. Konopnickiej, Pl. T. Kościuszki, ul. Jana Pawła II – sołectwo Centrum. Sygnał z monitoringu przesyłany jest do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach.

System monitorowania zapewni całodobową obserwację miejsc publicznych w sołectwie wraz z ciągłą archiwizacją danych, co zwiększy szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń.

Realizacja zadania ma celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochronę mienia publicznego.

Dzięki monitoringowi nastąpi wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w sołectwie Centrum jako miejsc integrujących społeczność lokalną, co przedłoży się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

2. Sołectwo Ołudza „Budowa placu zabaw w Ołudzy”

Plac zabaw został usytuowany na działce stanowiącej własność Gminy Szczekociny w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołudzy, pełniącej m. in. funkcję społeczno – kulturalną.

W ramach zadania:

- przygotowano i ogrodzono teren,

- wykonano bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki i chroniącą przed urazami,

- zamontowano urządzenia placu zabaw składającego się z zestawu zabawowego, huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, bujaka oraz karuzeli,

- zamontowano ławki i kosz na śmieci.

Liczba i rodzaj urządzeń została wybrana przez rodziców dzieci zamieszkujących na terenie Ołudzy, którzy mieli na celu stworzenie dla najmłodszych członków społeczności miejsca atrakcyjnego, estetycznego oraz zachęcającego do korzystania z niego.

Plac zabaw będzie miejscem, gdzie dzieci będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie.

Budowa placu zabaw to realizacja kilku zasadniczych celów:

- wspomaganie rozwoju dzieci,

- walka z otyłością wśród dzieci,

- urozmaicenie formy spędzania czasu wolnego – oderwanie dziecka od telefonu, tabletu lub komputera,

- integracja lokalnej społeczności,

- wychowanie w duchu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych,

- uatrakcyjnienie i promocja życia na obszarach wiejskich.

Zadanie współfinansowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Ołudza.

3. Sołectwo Bonowice „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bonowicach”

W ramach zadania zakupiono 14 kompletów strojów ludowych składających się z następujących elementów strojów ludowych: bluzka damska, fartuch, halka oraz buty.

4. Sołectwo Siedliska „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Siedliskach”

W ramach zadania zakupiono 12 kompletów strojów ludowych. Na pojedynczy komplet składają się: bluzka damska, fartuch, halka, gorset, chusta na głowę oraz buty.

5. Sołectwo Tęgobórz „Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Tęgoborzanki w Tęgoborzu”

W ramach zadania zakupiono 12 kompletów strojów ludowych: 10 kompletów strojów damskich oraz 2 komplety stroju męskiego. Na pojedynczy komplet składają się:

a) strój ludowy damski: gorset, bluzka, spódnica, halka, chusta na głowę, fartuch, korale i buty;

b) strój ludowy męski: koszula męska, kaftan, spodnie, kapelusz, buty.

Zadania mają na celu podwyższenie poziomu uczestnictwa członkiń koła w życiu kulturalnym, pogłębienie integracji społeczności i poprawę jakości życia mieszkańców.

Przedsięwzięcia przyczyni się również do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi oraz uatrakcyjnienia i promocji życia na obszarach wiejskich.

Zdjęcia strojów ludowych: damskiego i męskiego. Stroje wykonała Pani Monika Stromidło z Pracowni Krawieckiej „MONA”.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.