Logo Gmina Szczekociny

Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny 

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii  dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

 

Projekt obejmuje montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny. W szczególności:

 

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej tj.:

  1. Budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, Senatorska 2, Szczekociny,
  2. Budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny,
  3. Przedszkolu w Szczekocinach, Jana Pawła II 3, Szczekociny,
  4. Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, Śląska 86, Szczekociny,
  5. Zespole Szkół Społecznych w Goleniowach, T. Kościuszki 20, Goleniowy,
  6. Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34.

 

2. Montaż paneli solarnych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny.

 

3. Modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach (kocioł na pelet).

 

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości środowiska w gminie za sprawą redukcji substancji szkodliwych m.in CO2, NOx, SOx, pyłów do atmosfery.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Szczekociny za sprawą montażu instalacji OZE w 6 budynkach użyteczności publicznej.

 

Cele cząstkowe:

-zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach objętych inwestycją,

-obniżenie kosztów utrzymania budynków użyteczności publicznej z jednoczesnym efektem ekologicznym i edukacyjnym,

-zmniejszenie niskiej emisji na terenie gminy,

 -poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej.

 

Niemierzalne cele projektu to:

-wzrost komfortu użytkowników budynkach,

-wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez Gminę problemów związanych z ochroną środowiska.

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 20 grudnia 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.

Wartość projektu: 758 123,99 zł - zgodnie z zawartą umową

Współfinansowanie UE: 608 546,99 zł – zgodnie z zawartą umową

 

1 czerwca 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny” – część dotycząca instalacji fotowoltaicznych i solarnych - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę PRO-ECO Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia.

10 czerwca 2020 roku pomiędzy Gminą Szczekociny a PRO-ECO Sp. z o. o. została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 525 559,12 zł brutto.

26 czerwca 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny” – modernizacja kotłowni przedszkola - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - Firma Usługowa GER–BUD Grzegorz Kucharek z siedzibą w Seceminie, ul. Struga 1A/6, 29-145 Secemin.

3 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Szczekociny a Panem Grzegorzem Kucharek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 146 000,00 zł brutto.

 

Nadzór inwestorski nad projektowaniem oraz realizacją robót budowlanych dotyczących instalacji fotowoltaicznej i solarnej sprawowali będą: Pan Sławomir Rek – inspektor nadzoru w branży elektrycznej, Pan Andrzej Żaba – inspektor nadzoru w branży sanitarnej, Pan Marek Gałkowski – inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej na podstawie zawartej w dniu 3 lipca 2020 roku umowy z Panem Markiem Gałkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GUN Marek Gałkowski.

Wartość umowy 7 097,10 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad projektowaniem oraz realizacją robót budowlanych dotyczących modernizacją kotłowni przedszkola sprawował będzie Pan Tomasz Wysokiński – inspektor nadzoru w branży sanitarnej na podstawie zawartej w dniu 9 lipca 2020 roku umowy z Panem Rafałem Ślusarskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA PROJEKT

Wartość umowy 3 665,40 zł brutto.

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

2 października 2020 roku został zawarty aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 765 821,49 zł, współfinansowanie UE 608 546,98 zł.

13 listopada 2020 roku został zawarty aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 765 750,19 zł, współfinansowanie UE 608 546,98 zł.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.