Logo Gmina Szczekociny

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej

 

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej.

W szczególności w ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

1. Roboty związane z termomodernizacją obiektu,

2. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła,

3. Prace instalacyjne,

4. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,

5. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx, oraz pyłów do atmosfery.

Celem głównym projektu jest Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. SP nr 1 w Szczekocinach

Cele cząstkowe:

- ocieplenie budynku,

- zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną obiektu,

- poprawa estetyki i ergonomii obiektu,

- obniżenie kosztów utrzymania budynku,

- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Gminy oraz terenów sąsiednich,

- częściowa realizacja założeń PGN dla Gminy Szczekociny,

- ograniczenie niskiej emisji,

- wzrost energii z OZE na terenie Gminy.

 

Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:

- wzrost komfortu użytkowania budynków,

- wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

 

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania

W dniu 21 lutego 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Wartość projektu: 4 056 370,43 zł - zgodnie z zawartą umową

Współfinansowanie UE: 2 824 923,51 zł – zgodnie z zawartą umową

13 lipca 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej – jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Firma Handlowo – Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga z siedzibą Bliżyce 65, 42-320 Niegowa.

23 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Szczekociny a Panem Łukaszem Pałęga prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 3 335 958,22 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawowali będą: Pan Cezary Płeszka – inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej, Pan Piotr Ćwiek – inspektor nadzoru w branży sanitarnej, Pan Andrzej Jezierski – inspektor nadzoru w branży elektrycznej na podstawie zawartej w dniu 28 lipca 2020 roku umowy z Panią Moniką Płeszka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kompleksowe Usługi Inwestycyjne PROGRES Monika Płeszka. Wartość umowy 19 065,00 zł brutto.

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

6 października 2020 roku został zawarty aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4 189 877,85 zł, współfinansowanie UE 2 824 923,51 zł.

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie projektu

5 października 2021 roku został zawarty aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4 188 905,06 zł, współfinansowanie UE 2 824 115,41 zł.

10 grudnia 2021 roku został zawarty aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 4 280 005,93 zł, współfinansowanie UE 2 824 115,41 zł.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.