Logo Gmina Szczekociny

OZE Szczekociny

 

 

Szczekociny, dn. 28.09.2021r.

W ramach projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” ogłaszamy nabór na JEDNĄ wolną instalację powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.

By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami :

tel. 34 355 70 50 wew. 108

 

Szczekociny, dn. 24.06.2021r.

W ramach projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” ogłaszamy nabór na wolne instalacje OZE:

  • Instalacje solarne o mocy min. 6303 W z podgrzewaczem o poj. min. 370 dm3 (4 kolektory) - 5 instalacji

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.

By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami :

tel. 34 355 70 50 wew. 108

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA (WERJA MS WORD): Deklaracja_przystąpienia_do_Projektu_OZE.docx

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA (WERJA ACROBAT READER):

Deklaracja_przystąpienia_do_Projektu_OZE.pdf

Szczekociny, dn. 06.04.2021r.

W ramach projektu pt. „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” ogłaszamy nabór na wolne instalacje OZE:

  • Instalacje solarne o mocy min. 4727 W z podgrzewaczem o poj. min. 270 dm3 (3 kolektory) - 1 wolna instalacja
  • Instalacje solarne o mocy min. 6303 W z podgrzewaczem o poj. min. 370 dm3 (4 kolektory) - 2 wolne instalacje

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.

 

By Mieszkaniec mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie niezbędne jest dostarczenie deklaracji przystąpienia do projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod numerami :

tel. 34 355 70 50 wew. 108

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA (WERJA MS WORD): Deklaracja_przystąpienia_do_Projektu_OZE.docx

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA (WERJA ACROBAT READER):Deklaracja_przystąpienia_do_Projektu_OZE.pdf

Szczekociny, dn. 29.03.2021r.

Firma Hymon sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów rozpoczęła 29 marca 2021 roku inspekcje u mieszkańców Gminy Szczekociny.

Na miejscu  wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji.

 

Szczekociny, dn. 18.03.2021r.

Informacja dla mieszkańców posiadających umowy na instalacje kolektorów słonecznych

Firma Solartime sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Załęska 106b, 35-322 Rzeszów rozpocznie 22 marca 2021 roku inspekcje u mieszkańców Gminy Szczekociny.

Na miejscu  wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji solarnych.

Prosimy uczestników Projektu, aby we własnym zakresie zastanowili się, gdzie chcieliby umieścić kolektory oraz zbiornik. Informacje pomocne w tym celu:

- Wymiary zbiornika (średnica x wysokość): 250L 67x130cm, 300L 67x162cm, 400L 70x175cm (nad zbiornikiem musi zostać min. 20 cm wolnej przestrzeni ze względu na dostęp do anody tytanowej).

- Wymiar 1 kolektora (wysokość x szerokość): 202x101cm. Montaż kolektorów jest dopuszczalny tylko w kierunku południowym. Maksymalne odchylenie od południa wynosi 45°. Kolektory muszą być zamontowane w jednej linii.

- Zbiornik solarny może zostać podłączony do dodatkowego źródła ciepła (piec na paliwo stałe/gaz).

- Doprowadzenie mediów (przyłącze wody ciepłej, przyłącze wody zimnej, przyłącze dodatkowego źródła ciepła, gniazdo elektryczne) do pomieszczenia montażu zasobnika jest obowiązkiem mieszkańca.

Dokładne lokalizacje zostaną ustalone z mieszkańcem podczas wizyty naszego pracownika w miejscu montażu instalacji. Osoby przeprowadzające audyt pomogą w dobraniu optymalnej lokalizacji urządzeń solarnych.

 

Szczekociny, dn. 17.03.2021r.

Informacja dla mieszkańców posiadających umowy na instalacje fotowoltaiczne, a dotycząca umów na dostawę energii elektrycznej.

Każdy z mieszkańców musi posiadać umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym (na dystrybucję i sprzedaż) – tylko w takim przypadku będzie możliwość przyłączenia instalacji na zasadach prosumenta i możliwość bilansowania nadwyżek energii. Jeżeli występują przypadki, w których umowa jest rozdzielona, należy ją wypowiedzieć i zawrzeć umowę kompleksową z dystrybutorem na dystrybucję i sprzedaż, aby zachować bilansowanie na poziomie:

1 - 0,8 kWh – dla instalacji o mocy do 10 kW

1 - 0,7 kWh – dla instalacji o mocy powyżej 10 kW

Dla każdej lokalizacji moc przyłączeniowa musi być co najmniej równa mocy instalacji fotowoltaicznej. Jest to obligatoryjne przez Zakład Energetyczny do przyłączenia mikroinstalacji. Moc największego źródła wytwórczego nie może być większa, niż moc przyłączeniowa dla danego obiektu (nie mylić
z mocą umowną). W przeciwnym przypadku trzeba będzie zwrócić się o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Przykład: Moc instalacji 8 kW, Moc przyłączeniowa obiektu co najmniej 8 kW, lub więcej.

Nie mylić z mocą umowną która znajduje się na fakturze za energię elektryczną. Moc przyłączeniowa może znajdować się na fakturze, ale w większości przypadków taka wiadomość będzie znajdowała się w umowie kompleksowej z Zakładem Energetycznym lub będzie możliwa do uzyskania u Operatora.

Te informacje będą weryfikowane podczas wizji lokalnej, jednakże należy sprawdzić je jak najwcześniej, aby w razie potrzeby dopełnić formalności związane ze zmianami, które mogą wydłużyć się szczególnie w przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Dokumenty wymagane do przygotowania do wizji lokalnej przez Beneficjenta:

  1. Faktura za energię elektryczną (za okres rozliczeniowy);
  2. Umowa z Zakładem Energetycznym, bądź potwierdzenie mocy przyłączeniowej;
  3. Raport z inspekcji terenowej wykonanej przez firmę DoEko Group;
  4. Projekt budynku z wyszczególnieniem rzutu dachu z góry (jeżeli klient posiada).

Na miejscu  wymagana jest obecność osób upoważnionych do podejmowania decyzji w sprawie wytycznych do montażu instalacji fotowoltaicznej, które potwierdzą ustalenia oraz wymagane dane do dokumentacji projektowej oraz zgłoszeniowej własnoręcznym podpisem. Przekazanie błędnych danych, będzie skutkowało nieprawidłowym zaprojektowaniem oraz zgłoszeniem instalacji PV. Konieczne jest udostępnienie pomieszczeń w budynku w celu sprawdzenia możliwości i ustalenia przeprowadzenia tras kablowych do miejsc montażu falownika wraz zabezpieczeniami oraz umożliwienie dostępu do instalacji elektrycznej w budynku, w celu zweryfikowania możliwości
i ustalenia optymalnego miejsca wpięcia do sieci wewnętrznej.

Podczas wizji lokalnej na miejscu zostanie przedstawione do podpisu pełnomocnictwo upoważniające firmę HYMON do złożenia dokumentacji zgłoszeniowej mikroinstalacji do sieci do Zakładu Energetycznego. Upoważnienie może zostać udzielone tylko i wyłącznie przez osobę na którą przychodzą rachunki za energię elektryczną, która widnieje na fakturze jako „Nabywca”. W przypadku podpisania pełnomocnictwa przez inną osobę wniosek w Zakładzie Energetycznym zostanie odrzucony, a procedura przyłączenia mikroinstalacji się wydłuży.

 

Szczekociny, dn. 16.03.2021r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Szczekociny dot. projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

Informujemy mieszkańców Gminy Szczekociny, którzy przystąpili do projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii, iż dokonano wyboru wykonawców, którzy zajmą się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych, solarnych i kotłów na pellet.

Wykonawcami w zakresie dostawy i montażu paneli solarnych jest firma Solartime sp. z o. o
z Rzeszowa, paneli fotowoltaicznych firma Hymon sp. z o. o z Tarnowa, natomiast kotłów na pellet firma Ergo-Ekologia sp. z o. o z Warszawy.  Wykonawca zadania w zakresie pomp ciepła będzie znany po zakończeniu obecnie trwającej drugiej procedury przetargowej.

Ponadto informujemy mieszkańców Gminy Szczekociny, iż w miesiącu marcu 2021 r. wysłane zostaną do Państwa aneksy do umowy organizacyjno-finansowej.  W przesłanym aneksie przedstawione są ceny instalacji z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Uprzejmie prosimy, aby 2 egzemplarze podpisanych aneksów do umów zostały zapakowane w kopertę i dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny w terminie 5 dni od otrzymania korespondencji. 

Kopertę z podpisanym aneksem do umowy organizacyjno-finansowej należy dostarczyć do skrzynki podawczej zlokalizowanej w budynku Urzędu, Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Prosimy, aby aneksy zostały podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź zgodnie z pełnomocnictwem, które Państwo przedstawiali przy podpisywaniu umów organizacyjno – finansowych.

Wykonawcy poszczególnych instalacji będą się kontaktować bezpośrednio z mieszkańcami
z listy podstawowej oraz osobami z listy rezerwowej, którzy posiadają podpisane umowy warunkowe celem umówienia się na wizję lokalną.

Biorąc pod uwagę, że obecnie na rynku jest wiele firm oferujących podobne instalacje odnawialnych źródeł energii zalecamy Państwu zachowanie szczególnej ostrożności, tj. prosimy dokładnie czytać i dopytywać o nazwę firmy, która zgłasza się do Państwa w celu montażu lub podpisania dokumentów. Przedstawiciel firmy wybranej w ramach przetargu z ramienia gminy będzie miał ze sobą pismo z pieczęcią potwierdzające, iż działa w imieniu gminy oraz identyfikator.

O kolejnych krokach związanych z realizacją projektu będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
mgr Jacek Lipa

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.