Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1005

ZAWIADOMIENIE O SESJI

17.01.2020

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) zwołuję XX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 23 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w sali dialogu UMiG.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej.

5.Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

6.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za 2019r.

7.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącej Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

9.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 161/XX/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

10.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 162/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja”.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 163/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej”

12.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 164/XX/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 165/XX/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

14.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 166/XX/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 rok

15.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 167/XX/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Szczekociny do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu na okres kadencji 2020-2024

16.Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny:

- wybór Komisji Skrutacyjnej

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny

- przeprowadzenie głosowania tajnego

- przedstawienie wyników głosowania

17.Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 168/XX/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szczekociny

18.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.

19.Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.

20.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów, mieszkańców oraz odpowiedzi Burmistrza.

21.Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

22.Wolne wnioski i informacje.

23.Zamknięcie obrad XX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Teresa Niechcia

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.