Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1034

Przed nami największy proces inwestycyjny ostatnich dziesięcioleci w Szczekocinach

13.02.2020

Przystępujemy do działania !

Przed nami największy  proces  inwestycyjny ostatnich dziesięcioleci
w Szczekocinach !

 

W dniu dzisiejszym na Sali Dialogu im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny,  została podpisana umowa z wykonawcą zdania inwestycyjnego pn.  Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej. - EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak Sp. j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn.
 

Wartość zadania:  6 137 860,24 zł
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.
 

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 539 653,53 zł
 

W ramach  zadania powstanie sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Szczekociny. W zakresie inwestycji znajduje się budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Wykonanie zadania pozwoli zapewnić mieszkańcom dostęp do wody pitnej o parametrach jakościowych zgodnych z prawem i oczekiwaniem społecznym, zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów wodnych, zmniejszyć presję  na środowisko naturalne poprzez ograniczenie zużycia wody,  poprawić: stan rozwoju infrastruktury technicznej,  jakość życia mieszkańców miasta, stopień zaspokojenia ich podstawowych potrzeb bytowych, zadbać o spójność  i poziom  rozwoju powiatu, subregionu centralnego i województwa oraz wdrożyć inteligentny system  zarządzania siecią wodociągową.

Połączenie z istniejąca siecią zaprojektowano z podziałem na rejony. W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną następujące rejony:

1) rejon 1 – ul. Żeromskiego - o długości 2 324,90 m, 94 sztuki przyłączy;

2) rejon 2 - ul. Żeromskiego, ul. Saneckiego, ul. Nadrzeczna - o długości 732,20 m, 34 sztuki przyłączy;

3) rejon 3 - ul. Głowackiego, ul. Grochowskiego, ul. Mostowej, ul. Wodzickiego, ul. Kilińskiego, ul. Konopnickiej i Placu T. Kościuszki (strona północna) – o długości 1 339,20 m, 70 sztuk przyłączy;

4) rejon 4 – Plac. T. Kościuszki (strona południowa), ul. Krakowska, ul. Strażacka, ul. Kościelna - o długości 750,4 m ,41 sztuk przyłączy;

5) rejon 5 – ul. Wesoła  – o długości 385,70 m, 18 sztuk przyłączy;

6) rejon 7 – ul. Krakowska, ul. Polna, o długości 2 415,80 m, 60 sztuk przyłączy;

 7) rejon 9 – ul. Śląska,  ul. Cmentarna  i ul. Przemysłowa - o długości 966,80 m, 18 sztuk przyłączy.
 

Łącznie zostanie wybudowanych 8,915 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości, a realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 335 budynków do sieci wodociągowej.
  

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.