Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 108

ZAWIADOMIENIE O SESJI

21.05.2015

                                                                                                

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2013 r. poz. 594 z późn. zm. zwołuję IX sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 maja 2015 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Informacja Starosty Powiatowego w Zawierciu na temat aktualnego stanu powiatu.

6.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

9.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na VIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Zapytania mieszkańców.

11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

              

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 55/IX/2015 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015r.

Uchwała Nr 56/IX/2015 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr 57/IX/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 58/IX/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 39/VI/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 59/IX/2015 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego w Szczekocinach

Uchwała Nr 60/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewid. 1610/2 położonej na terenie miasta Szczekociny

Uchwała Nr 61/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Szczekociny służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

Uchwała Nr 62/IX/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr 47/VII/2015 rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę ewid.nr 2516/5 położonej w Szczekocinach

Uchwała Nr 63/IX/2015 w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości położonej na terenie miasta Szczekociny oraz zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Szczekociny i jej następców prawnych służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

Uchwała Nr 64/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu działki nr. ewid. 314/2 położonej w miejscowości Bógdał

Uchwała Nr 65/IX/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad IX sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.