Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 117

INFORMATOR NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SZCZEKOCINY

11.06.2015

INFORMATOR -  NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

                                          NA TERENIE GMINY SZCZEKOCINY

 

Uprzejmie informuję iż do 30 czerwca 2015r. usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy świadczy firma REMONDIS Sp. z o.o. Oddział  w Częstochowie, ul. Radomska 12, 42-200 Częstochowa.

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego  na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  od 1 lipca 2015r. usługę powyższą świadczyć będzie nowa firma, która złożyła najkorzystniejszą (najtańszą ofertę) PZOM Strach Sp. z o. o., Sp. k ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.  

Segregacja odpadów jest jednym z najważniejszych elementów nowych zasad gospodarki odpadami. Dla osób, które nie będą segregować odpadów i wrzucać „wszystko do jednego kosza” opłata będzie wyższa. Opłaca się zatem segregować śmieci, dbając równocześnie o środowisko naturalne.

 Ponadto informuję iż zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015r.

Obecne stawki, które obowiązują do 30 czerwca 2015r. zostały określone Uchwałą nr 289/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i wynoszą:

  • 6 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 10 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany).

W/w stawki wynikają z faktu że Gmina Szczekociny do 30.06.2015r. płaciła firmie REMONDIS Sp. z o. o za tonę  odpadów komunalnych segregowanych: 1 zł  brutto, natomiast za odpady zmieszane 290 zł brutto.

Z miesięcznych sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne wynika, iż mieszkańcy Gminy Szczekociny dostarczali miesięcznie około 130 ton odpadów zmieszanych i 30 ton odpadów segregowanych. W związku z faktem Gmina Szczekociny musi płacić miesięcznie  za odbiór odpadów kwotę około 38. 000 zł brutto.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 lipca 2015r. zostały określone Uchwałą nr 65/IX/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i wynoszą:

  • 9 zł  miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny,
  • 16 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany).

Podwyżka w/w stawek wynika z faktu, że od 01.07.2015r. będziemy musieli zapłacić firmie PZOM Strach Sp. z o. o., Sp. k za tonę odpadów komunalnych segregowanych : 274 zł  brutto, natomiast za odpady zmieszane: 386 zł brutto.

Przekładając to na tony śmieci dostarczanych miesięcznie przez mieszkańców (130 ton odpadów zmieszanych  i 30 ton odpadów segregowanych) od 1 lipca 2015r. w/w firmie odbierającej odpady komunalne, będziemy musieli zapłacić  kwotę około 52.000 zł brutto za dany miesiąc.

W związku z powyższym, aby zbilansować koszty zapłaty za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez Gminę, niezbędne było podjęcie uchwały podwyższającej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z  informacji uzyskanych wynika, że stawki w innych  Gminach naszego  Powiatu również są lub będą podwyższone i kształtują się w następujący sposób:

Kroczyce - 9 zł odpady segregowane, 17 zł odpady zmieszane

Poręba - 14,92 zł odpady segregowane, 22,38 odpady zmieszane

Łazy – 8,50 zł odpady segregowane, 17 zł odpady zmieszane

Ogrodzieniec – 8 zł odpady segregowane, 16 zł odpady zmieszane

        Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wpłacać kwartalnie z dołu przelewem na rachunek bankowy Gminy Szczekociny nr 66827700020007000005660001, w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 ze wskazaniem na jakie miesiące ma być zaksięgowana opłata.

Terminy płatności:      

 I Kwartał – do 31 marca,

 II Kwartał – do 30 czerwca,

 III Kwartał – do 30 września,

 IV Kwartał – do 31 grudnia,

Możliwe są także wpłaty miesięczne, ale na koniec danego kwartału zapłata należności za ten kwartał musi  być uiszczona w całości.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje selektywną zbiórkę a jej nie prowadzi firma odbierająca odpady komunalne zgłosi ten fakt Urzędowi, może również odmówić odbioru śmieci. Działanie takie będzie podstawą do naliczenia wyższej stawki za odpady komunalne.

Jak często odbierane będą odpady z nieruchomości?

                Odpady komunalne zbierane selektywnie i nieselektywnie odbierane będą:

  • dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej wiejskiej – raz w miesiącu,
  • dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej miejskiej – raz w miesiącu, w tym że w okresie od kwietnia do października raz na dwa tygodnie,
  • dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie, w tym że od kwietnia do października raz na tydzień.

Szczegółowy harmonogram odbioru śmieci zostanie dostarczony przez firmę PZOM Strach Sp. z o. o., Sp. k do każdej nieruchomości oraz zostanie podany do wiadomości mieszkańców na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Oprócz odpadów komunalnych opisanych powyżej Gmina Szczekociny zapewni mieszkańcom raz w roku odbiór odpadów wielkogabarytowych.

    Nowością nowego systemu gospodarki komunalnej w gminie Szczekociny jest utworzenie  stacjonarnego Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przemysłowej 2 (plac Komunalnego Zakładu Budżetowego) czynny raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00 . W w/w punkcie przyjmowane będą: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, zużyte opony, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, odpady wielkogabarytowe.

 

                Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny pokój nr 8, ul. Senatorska 2 lub pod numerem telefonu (34) 355 – 70 - 50 wew. 108.

 

                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.