Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1268

„JURAJSKI AMONIT ”- NABÓR WNIOSKÓW (STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE)

06.10.2020

 
 
 
 


W związku z realizacją projektu „Jurajski amonit" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu zaprasza Pracodawców do składania wniosków o organizację:

 
 - Staży – okres trwania 6 miesięcy
 - Prac interwencyjnych – okres trwania 9 miesięcy (6 miesięcy refundacja do 1200,00  zł +ZUS od refundowanego wynagrodzenia i 3 miesiące po  okresie refundacji)
 
Projekt skierowany jest do 61 osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP Zawiercie
b) są w wieku powyżej 30 lat oraz przynależą w szczególności do co najmniej jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby z niepełnosprawnościami
- kobiety
 
Uwaga ! PUP Zawiercie zapewni pierwszeństwo skorzystania z zaplanowanych form wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL 2014-2020, tj. projektów realizowanych przez MOPS, GOPS.
 
Wnioski można składać:

  • osobiście poprzez wrzucenie kompletu dokumentów do urny przy głównym wejściu do urzędu
  • za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania
  • drogą elektroniczną - poprzez platformę ePUAP na adres: /PUP_Zawiercie/skrytka (dokument wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP);
Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pod numerami tel.:
32 67 211 79 w. 276 lub w. 261


Załączniki:

W przypadku wnioskowania o organizację:

1. Stażu

- Wniosek o zorganizowanie stażu

2. Prac interwencyjnych

- Wniosek o prace interwencyjne
- Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.