Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1278

Zawiadomienie

20.10.2020

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z.2020 poz.713.) zwołuję XXIX sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 27 października 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 210/XXIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 458, 969 km.1,położonych w Wólce Starzyńskiej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 211/XXIX/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2020 r.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny i Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 9. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 11. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXIX sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 

Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

 

  Przewodnicząca

 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

 

Szczekociny 20.10.2020r.

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.