Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1317

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY DOTYCZĄCA PODWYŻKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

04.01.2021

Na wzrost stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa wiele czynników.

Główne powody, które mają wpływ na podwyżkę stawki opłaty za odpady to:

  1. Wzrost  opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020  z 295,05 zł/Mg w 2020 r. do 301,87 zł/Mg w 2021 r.
  2. Wzrost płacy minimalnej z 2600 zł w roku 2020 do 2800 zł  w roku 2021.
  3. Wzrost ceny energii elektrycznej w związku z wprowadzoną od 01 stycznia 2021 r. opłatą mocową wynoszącą dla firm 76,20 zł za 1 MWh.
  4. Rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, konieczności odbierania dodatkowych frakcji odpadów komunalnych.
  5. Konieczność dostarczania dodatkowych worków na śmieci i obsługi punktu selektywnego zbierania odpadów.

W miesiącu grudniu br. Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jedyną ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” z Sędziszowa w kwocie 6.596.400,00 zł. Gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5.851.440,00 zł. Brakująca kwota do sfinansowania się systemu to 744.960 zł.

Cena jednostkowa brutto 1 tony odpadów oferenta to 1.195,00 zł/Mg w roku 2020 kwota ta wynosiła 909,36 zł/Mg co oznacza wzrost o 31,42 %.

Oprócz wskazanych powyżej powodów decydującym czynnikiem mającym wpływ na wzrost opłaty śmieciowej jest ilość wytwarzanych przez mieszkańców naszej Gminy odpadów. Mieszkańcy naszej gminy wyprodukowali w ciągu roku ok. 2.500.000 kg śmieci.

Ilość wytworzonych odpadów na 1 mieszkańca naszej gminy to 393 kg przy średniej krajowej 332 kg na 1 mieszkańca.

Zgodnie z uchwalonym nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczekociny Gmina może zapewnić wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kompostownik. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zadeklarował wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w przydomowe kompostowniki aby móc ograniczyć strumień odpadów biodegradowalnych, co wpłynie na ewentualną obniżkę stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że gmina nie może do niego dokładać z innych źródeł swoich dochodów, ani na nim zarabiać.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny
Jacek Lipa

 

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.