Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1358

Zawiadomienie

17.02.2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXIV  sesję VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny  w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny. 
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr  240/XXXIV/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta  i Gminy Szczekociny na 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały  Nr 241/XXXIV/2021 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 242/XXXIV/2021 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 243/XXXIV/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany  w uchwale w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 9. Analiza wykonania inwestycji w Gminie Szczekociny za 2020 rok w tym z Funduszu Sołeckiego.
 10. Informacja o stanie mienia komunalnego i ocena stanu budynków komunalnych na terenie gminy, potrzeby w tym zakresie.
 11. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 12. Zapytania i interpelacje radnych oraz odpowiedzi Burmistrza.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 14. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad XXXIV  sesji VIII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Apel Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szczekociny

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny, która odbędzie się w dniu   23 lutego 2021 r. o godz. 10: 00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miasta  i Gminy Szczekociny. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Przewodnicząca Rady

Miasta i Gminy Szczekociny

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.