Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1426

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej

28.04.2021

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.713 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII nadzwyczajną sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 262/XXXVIII/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 263/XXXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 264/XXXVIII/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek położonych przy ul. Żeromskiego w Szczekocinach.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 265/XXXVIII/2021 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zamknięcie obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

 Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach
Jolanta Wójcik

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.