Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 1570

ZAWIADOMIENIE o SESJI RADY MIEJSKIEJ

24.11.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) zwołuję XLIV sesję VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach  w dniu 30  listopada 2021 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. ks. Tadeusza Jarmundowicza w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 314/XLIV/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta          i Gminy Szczekociny na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 315/XLIV/2021 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2021-2038.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 316/XLIV/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 317/XLIV/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa  obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Szczekociny.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 318/XLIV/2021 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”.
 10.  Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 319/XLIV/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczekociny w roku szkolnym 2021/2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 320/XLIV/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 310/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 26 października 2021r.   w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1203/1 ark. 18, położonej w Szczekocinach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 321/XLIV/2021 w sprawie  ustalenia diet radnych Rady Miejskiej w Szczekocinach.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Nr 322/XLIV/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Szczekociny w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności między sesjami.
 16. Zapytania Radnych i odpowiedzi Burmistrza.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady  Miejskiej w Szczekocinach z działalności między sesjami.
 18. Informacja z realizacji uchwał przyjętych na XLIII sesji Rady Miejskiej  w Szczekocinach .
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad XLIV  sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Szczekocinach.

 

             

Apel Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczekocinach

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby SARS-CoV-2 informuję, iż do minimum ograniczony będzie udział gości w Sesji Rady Miejskiej w  Szczekocinach, która odbędzie się w dniu   30 listopada 2021 r. o godz. 10:30 w Sali Dialogu im. KS. T. Jarmundowicza.

             Na Sesji Rady procedowane będą tylko sprawy konieczne dla funkcjonowania Miasta i Gminy Szczekociny. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie mieszkańców.

Apeluję zatem do Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedlowych, Mieszkańców naszej Gminy o powstrzymanie się w obecnej sytuacji z zamiaru uczestnictwa w tym dniu w obradach Rady Miejskiej w Szczekocinach. Zainteresowani Mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video, które prowadzone są online na stronie UMiG Szczekociny.

             Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szczekocinach

Jolanta Wójcik

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.