Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 176

Zawiadomienie o sesji

24.09.2015

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

zwołuję

 

XIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 września 2015 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

 Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołów:

- XI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

- XII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

9.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 83/XIII/2015 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015r

Uchwała Nr 84/XIII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2015 – 2038

Uchwała Nr 85/XIII/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwała Nr 86/XIII/2015 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad XIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.