Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 183

INFORMACJA

08.10.2015

W wykonaniu zaleceń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje, że począwszy od miesiąca  stycznia 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Szczekociny zostaną przeprowadzone kontrole podatkowe u podatników – osoby fizyczne i osoby prawne.

 

Celem kontroli podatkowej będzie sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego m.in. z :

-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),

-ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Zakresem kontroli podatkowej zostanie objęta podstawa opodatkowania stanowiąca dla:

  • gruntów – powierzchnię
  • budynków lub ich części – powierzchnię  użytkową
  • budowli – ich wartość.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny przypomina o możliwości złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny:

  • pokój  13-osoby prawne,
  • pokój  14- osoby fizyczne, korekty:

-informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – druk IN-1, IR-1, IL-1

-deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego – druk  DN-1, DR-1, DL-1

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny informuje także, biorąc pod uwagę art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, iż w przypadku stwierdzenia zaniżonej powierzchni, stanowiącej podstawę opodatkowania, organ podatkowy naliczy w decyzji ustalającej/określającej zobowiązanie podatkowe, należny podatek za okres 5 lat wstecz wraz z należnymi odsetkami.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 186) w dziale II –Część szczególna, Rozdział 6 – Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji- przewiduje sankcje za uchylanie się od opodatkowania, podawanie nieprawdy, zatajanie prawdy oraz niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych.  

Według art. 54 § 1 „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie”.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

Krzysztof Dobrzyniewicz

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.