Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 203

Zawiadomienie o sesji

20.11.2015

Zawiadomienie o sesji:

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. zwołuję XVI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 26 listopada 2015 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

9.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 101/XVI/2015 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015r

Uchwała Nr 102/XVI/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 103/XVI/2015 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr104/XVI/2015 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku, leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr 105/XVI/2015 w sprawie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 106/XVI/2015 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 107/XVI/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 108/XVI/2015 w sprawie przeniesienia pomnika

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad XVI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.