Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 211

Zawiadomienie o sesji

17.12.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję XVIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG                                

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z:

- XVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

- XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

9.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XVI  i XVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

 

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 113/XVIII/2015 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2015 rok.

Uchwała Nr 114/XVIII/2015 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2038

Uchwała Nr115/XVIII/2015 w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok.

Uchwała Nr116/XVIII/2015 w sprawie : uchylenia uchwały nr 63/IX/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie obciążenia służebności przejazdu i przechodu nieruchomości położonej na terenie miasta Szczekociny, stanowiącej własność Gminy Szczekociny oraz zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Szczekociny i jej następców prawnych służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

Uchwała Nr117/XVIII/2015 w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1797, położonej na terenie miasta Szczekociny.

13.Wolne wnioski i informacje

14.Zamknięcie obrad XVIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.