Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 220

ZAWIADOMIENIE O SESJI

14.01.2016

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję XX sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z:

- XVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny,

- XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

8.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za rok 2015.

8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

8.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

9.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XVIII  i XIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

10.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 127/XX/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rok 2016,

Uchwała Nr 128/XX/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach na 2016 rok,

Uchwała Nr 129/XX/2016 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na lata 2016-2017,

Uchwała Nr 130/XX/2016 w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczekociny na lata 2015-2032.

Uchwała Nr 131/XX/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 r.

Uchwała Nr 132/XX/2016 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok

13.Wolne wnioski i informacje

14.Zamknięcie obrad XX sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.