Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 236

ZAWIADOMIENIE O SESJI

18.02.2016

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XXI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 25 luty 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG                                   

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.
 4. Wystąpienie Komendanta  Powiatowego Policji w Zawierciu.
 5. Sprawozdanie Burmistrza MiG Szczekociny z realizacji zakończonych inwestycji gminnych w roku 2015 i planowanych inwestycji na rok 2016.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.
 7. Interpelacje, zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.
 10. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.
 11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.
 12. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
 13. Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

    14. Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr136/XXI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewid. 2402, położonej na terenie miasta Szczekociny,

Uchwała Nr137/XXI/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr ewid. 394/6  położonej w miejscowości Szyszki – Łąkietka,

Uchwała Nr138/XXI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2696, położonej na terenie miasta Szczekociny na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego,

Uchwała Nr139/XXI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewid. 2401, położonej na terenie miasta Szczekociny,

Uchwała Nr140/XXI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2405, położonej na terenie miasta Szczekociny.

Uchwała Nr141/XXI/2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczekociny

15.Wolne wnioski i informacje.

                  16. Zamknięcie obrad XXI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.