Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 239

REGULAMIN XVI Turnieju Jednego Wiersza „O Laur Wespazjana Kochowskiego”

25.02.2016

 1. Turniej, będący konkursem poetyckim, odbywa się corocznie w Zespole Szkół w Szczekocinach.
 2. Organizatorami konkursu są: Antoni Moś – polonista, pomysłodawca konkursu, Anna Moś, Urszula Wojciechowska, Izabela Piętak, Małgorzata Haras, Edward Kocot, Mariusz Grzelka, Andrzej Sroka, Małgorzata Słabowska, Artur Gąsior, Robert Dzienniak oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.
 3. Patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, Rada Miasta i Gminy Szczekociny, Dyrekcja Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz Samorząd Uczniowski.
 4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z całej Polski oraz z zagranicy.
 5. Warunkiem uczestnictwa w XVI Turnieju Jednego Wiersza jest nadesłanie jednego własnego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagrodzonego w innych konkursach wiersza - w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu - opatrzonego godłem (pseudonimem) w nieprzekraczalnym terminie do  18 marca 2016 r. na adres:

Zespół Szkół w Szczekocinach

ul. Spacerowa 12

42-445 Szczekociny

 

z dopiskiem na kopercie:

„XVI Turniej Jednego Wiersza” oraz podaną kategorią turniejową: szkoła podstawowa (kl. I-III, kl. IV –VI), gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub osoba dorosła.

Tematyka i forma wierszy – dowolna. W przypadku dłuższych utworów poetyckich, prosimy o nadesłanie fragmentu. Organizatorzy nie zwracają tekstów nadesłanych do turnieju.

 1. Autor wiersza jest zobowiązany załączyć do pięciu egzemplarzy wierszy, podpisanych jedynie godłem (pseudonimem), osobną kopertę (warunek konieczny uczestnictwa w konkursie) opatrzoną również godłem, zawierającą następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (adres korespondencyjny),
  • nr telefonu i adres e-mail,
  • pełną nazwę szkoły, jej adres i nr telefonu w przypadku uczestnika, będącego uczniem,
  • klasę i wiek – w przypadku ucznia szkoły podstawowej.

Dane osobowe, otrzymane od uczestników, będą wykorzystywane tylko w celach związanych z organizacją XVI Turnieju Jednego Wiersza.

 1. Nadesłane na konkurs teksty poetyckie będzie oceniać komisja (jury), w skład której wejdą m.in. nauczyciele - poloniści z różnych szkół, poeci oraz historycy literatury, literaci i publicyści.
 2. Autorzy nagrodzonych przez jury wierszy będą mogli je osobiście zaprezentować (odczytać) w trakcie finału konkursu, w dniu 16 kwietnia 2016 r.
 3. Przewidziane są nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, Dyrekcję Zespołu Szkół w Szczekocinach, Samorząd Uczniowski ZS, Bibliotekę Miejską, Towarzystwo Kulturalne im. T. Kościuszki oraz prywatnych sponsorów. Wybór nagrodzonych tekstów pozostaje w gestii nagradzających, z wyjątkiem nagród głównych ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, które będą przyznane wierszom nagrodzonym przez jury konkursu. Odbiór nagród i dyplomów w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
 4. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani nie zapewniają noclegów autorom zakwalifikowanych do finału tekstów.
 5. Finał XVI Turnieju Jednego Wiersza odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w Zespole Szkół w Szczekocinach. Na uroczystość ogłoszenia wyników organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu, ich opiekunów oraz sympatyków poezji (nie będą wysyłane zaproszenia imienne).
 6. Komunikat jury o wynikach XVI Turnieju zostanie rozesłany do mediów.
 7. Ostateczna decyzja we wszelkich kwestiach spornych dotyczących rozdziału nagród i interpretacji regulaminu należy do organizatorów konkursu (w porozumieniu z jury).
 8. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.zs-szczekociny.edu.pl.

      Kontakt telefoniczny: 034 3557476.

 

Szczekociny, 23.02 2016 r.                                                                                  

Organizatorzy

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.