Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 341

ZAWIADOMIENIE O SESJI

22.09.2016

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XXVI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 września 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12. Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 156/XXVI/2016 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2016 rok.

Uchwała Nr 157/XXVI/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 sierpnia 2016r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny.

Uchwała Nr 158/XXVI/2016 zmieniająca uchwałę Nr 88/XV/2015 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 października 2015 roku w sprawie ustalenie stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.

 

Uchwała Nr 159/XXVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewid. 176/4 położonej w Szczekocinach.

Uchwała Nr 160/XXVI/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości obejmującej działki o numerach ewid. 176/19, 176/28, 176/29,176/30 położonej w Szczekocinach.

Uchwała Nr 161/XXVI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 135, położonej na terenie miejscowości Bógdał.

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXVI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.