Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 363

ZAWIADOMIENIE O SESJI

22.11.2016

ZAWIADOMIENIE O SESJI:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ). zwołuję XXVIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 168/XXVIII/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 169/XXVIII/2016 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 170/XXVIII/2016 w sprawie  ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr 171/XXVIII/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Szczekociny przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania

Uchwała Nr 172/XXVIII/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr 173/XXVIII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 135, położonej na terenie miejscowości Bógdał

Uchwała Nr 174/XXVIII/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 175/XXVIII/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Szczekociny

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXVIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.