Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 387

Zawiadomienie o sesji

20.01.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Zwołuję XXX sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 31 stycznia 2017 r. godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Przedstawienie planu imprez MGOKiS na 2017 rok.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Przedstawienie zaległości finansowych -art. 30 dla nauczycieli i możliwość ich uregulowania w 2017 r.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności Rady Miasta i Gminy Szczekociny za rok 2016.

13.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

14.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

15.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

16.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 183/XXX/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 184/XXX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu ustanowionego dla nieruchomości stanowiącej  Stadion Miejski w Szczekocinach 

Uchwała Nr 185/XXX/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 186/XXX/2017 w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2017 rok

Uchwała Nr 187/XXX/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

17.Wolne wnioski i informacje

18.Zamknięcie obrad XXX sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.