Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 405

ZAWIADOMIENIE O SESJI

21.02.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).Zwołuję XXXI sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Informacja z działalności MLKS „SPARTA” za sezon 2016/2017

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXX sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 189/XXXI/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 190/XXXI/2017 w sprawie określenia zasad ustalania i  przekazywania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na rzecz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług

Uchwała Nr 191/XXXI/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 192/XXXI/2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 193/XXXI/2017 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr 194/XXXI/2017 w sprawie Rozporządzenia Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dn. 30 grudnia 1994r. w prawie uznania za pomniki przyrody

Uchwała Nr 195/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Bagienko” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 196/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Białe Błota” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 197/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Jeziorka” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 198/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „ Kaczeniec” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 199/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Mokradło” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 200/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Smuga” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 201/XXXI/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Stawki” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 202/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Szczekociny mienia położonego na terenie miasta Szczekociny stanowiącego własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr 203/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej,  na okres 15 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Uchwała Nr 204/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w miejscowości Bonowice

Uchwała Nr 205/XXXI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,  położonej przy ulicy Ogrodowej na terenie miasta Szczekociny

14.Wolne wnioski i informacje

15.Zamknięcie obrad XXXI sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.