Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 452

Zawiadomienie o Sesji

18.05.2017

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). Zwołuję XXXIII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Wręczenie listów gratulacyjnych Laureatom i Finalistom Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych.

5. Wystąpienie przedstawicieli  ZOPZW w Częstochowie nt. inwestycji „ zbiornik wodny w Szczekocinach”.                                                                                                          

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

13.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXII sesji Rady Miasta i Gminy  Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

14.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 209/XXXIII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

 

Uchwała Nr 210/XXXIII/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny

 

Uchwała Nr 211/XXXIII/2017 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017-2022

 

Uchwała Nr 212/XXXIII/2017 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Uchwała Nr 213/XXXIII/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXXI/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Szczekociny jest organem prowadzącym

 

Uchwała Nr 214/XXXIII/2017 w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi dla rodzin w których podczas jednego porodu urodziło się troje i więcej dzieci

 

Uchwała Nr 215/XXXIII/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1022/3, położonej na terenie miasta Szczekociny, przy ulicy Słonecznej

 

15.Zamknięcie obrad XXXIII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.