Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 464

ZAWIADOMIENIE O SESJI

08.06.2017

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 466 z późn. zm. ) zwołuję XXXIV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4. Wręczenie listów gratulacyjnych.

5.Cele i wizja działania nowego Komendanta  Komisariatu Policji w Szczekocinach.

6.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

7.Interpelacje, zapytania radnych.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

10.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

12.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

13.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu MiG Szczekociny za rok 2016.

14.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

15.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 215/XXXIV/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017r.

Uchwała Nr 216 /XXXIV/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczekociny za 2016 rok

Uchwała Nr 217/XXXIV/2017  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 218/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach dla której Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 219/XXXIV/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dla którego Rada Miasta i Gminy Szczekociny jest Organizatorem

Uchwała Nr 220/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Bagienko” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 221/XXXIV/2017 w sprawie  uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Białe Błota” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 222/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Jeziorka” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 223/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska pod nazwą „Kaczeniec” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 224/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Mokradło” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 225/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Smuga” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 w sprawie uznania za użytek ekologiczny bagna pod nazwą „Stawki” w gminie Szczekociny

Uchwała Nr 227/XXXIV/2017 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach

16.Wolne wnioski i informacje

17.Zamknięcie obrad XXXIV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.