Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 498

ZAWIADOMIENIE O SESJI

14.08.2017

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 466 z późn. zm. ) zwołuję XXXV sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Spotkanie z inwestorami zainteresowanymi Zespołem Pałacowo Parkowym.

5.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

6.Interpelacje, zapytania radnych.                                                                    

7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Zapytania sołtysów, przewodniczących zarządów osiedlowych, mieszkańców.

9.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania mieszkańców.

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

11.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady.

12.Informacja o realizacji uchwał  przyjętych na XXXIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 228/XXXV/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017r.

Uchwała Nr 229/XXXV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2017-2038

Uchwała Nr 230/XXXV/2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczekociny

Uchwała Nr 231/XXXV/2017 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szczekociny na lata 2017-2022

Uchwała Nr 232/XXXV/2017 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczekocinach

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie obrad XXXV sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.