Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 533

ZAWIADOMIENIE O SESJI

18.10.2017

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z. 2016 r. poz. 446 ).zwołuję XXXVII sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

w dniu 24 października 2017r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

12.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXVI sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

13.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr 238/XXXVII/2017 w sprawie przyjęcia „ Programu Współpracy Miasta

i Gminy Szczekociny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Uchwała Nr 239/XXXVII/2017 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach

Uchwała Nr 240/XXXVII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zawierciańskiego na remont drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Rokitno – Ołudza

14.Wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad XXXVII sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

Przewodniczący Komisji

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.