Logo Gmina Szczekociny

News

News zdjęcie id 558

ZAWIADOMIENIE O SESJI

18.12.2017

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z. 2017r. poz. 1875)  zwołuję XXXIX sesję VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 10:30 w sali sesyjnej UMiG

 

Porządek obrad:

 

I CZĘŚĆ – OGÓLNA

 

1.Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

4.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z działalności międzysesyjnej.

5.Interpelacje, zapytania radnych.

6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

8.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania przewodniczących zarządów osiedlowych, sołtysów oraz mieszkańców.

9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady MiG Szczekociny z działalności między sesjami.

10.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

11.Informacja o realizacji uchwał przyjętych na XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

II CZĘŚĆ – MERYTORYCZNA

 

12.Przyjęcie projektów uchwał:

Uchwała Nr 260/XXXIX2017 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2017 rok

Uchwała Nr 261/XXXIX/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2018 – 2038

Uchwała Nr 262/XXXIX/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2018 rok

Uchwała Nr 263/XXXIX/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny na 2018 r.

Uchwała Nr 264/XXXIX/2017 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczekociny na lata 2018-2019

Uchwała Nr 265/XXXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2339/3, położonej na terenie miasta Szczekociny na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

Uchwała Nr 266/XXXIX/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 248/XXXVIII/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczekocinach

13.Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad XXXIX sesji VII Kadencji Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Mazanek

Burmistrz Miasta

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.